ANIVERSARE LICEUL "LAZĂRţ LA 125 DE ANI (1890 - 2015 )

postat 21 mai 2015, 00:38 de Webmaster C.N. G. Lazar

 

 

LICEUL „LAZĂR”  LA 125 DE ANI (1890 – 2015)

           

Prin decretul regal  al lui Carol I din 20 mai 1890,   gimnaziul Gh. Lazăr (înfiinţat cu 30 de ani înainte, în 1860) era ridicat la rangul de liceu şi se adăuga celor două instituţii de acest fel deja existente în capitală, liceul Sf. Sava şi liceul Matei Basarab.

            În această zi, în cadrul unei ceremonii fastuoase, se punea şi piatra de temelie a clădirii care avea să găzduiască  activitatea  liceului Gh. Lazăr. În numai 6 luni construcţia localului liceului era terminată, la 8 noiembrie 1890 făcându-se inaugurarea solemnă a  acestuia.

            Clădirea a avut ca proiectant pe arhitectul Felix Muntureanu care, pentru proiectarea şi  construcţia ei,  a îmbinat mai multe stiluri arhitectonice, de la cel brâncovenesc  la neoclasicul englezesc şi până la renascentismul franţuzesc al Palatului de Justiţie de pe cheiul Dîmboviţei. Ca  aspect distinct pentru clădire  este turnul cu ceas, „Lazărul” fiind singurul liceu din ţară al cărui local are încorporat un instrument de măsurare a timpului.

            Apariţia Liceului „Lazăr” venea într-un moment în care învăţământul românesc se afla în plin proces de reorganizare  în sensul modernizării  sale în conformitate cu  cerinţele sociale şi culturale ale României moderne. El este cel care a avut în permanenţă iniţitivă didactică şi a fost un model de practică a procesului de învăţământ dar şi de experiment al noului în instruire şi educare.

            De-a lungul timpului Liceul „Gh. Lazăr” a reprezentat  instituţia şcolară cu mare atracţie pentru toţi cei care doreau să înveţe carte, să devină utili societăţii româneşti, să capete prestigiu prin pregătirea lor teoretică şi prin prestanţa lor de caracter. Profesori iluştri ai liceului  au dat la iveală elevi  tot atât de iluştri sau chiar mai mult. Tradiţia  calităţii instrucţiei s-a păstrat necontenit la liceul Lazăr.  Dovadă este şi faptul că înzestrarea sa cu mijloace de instruire a crescut continuu, cabinetele şi laboratoarele amenajate în incinta sa contribuind în mod substanţial la  obţinerea performanţelor şcolare.

            Liceul „Lazăr”  este instituţia care a susţinut permanent evoluţia şi progresul comunităţii locale în care şi-a dus existenţa. Astfel, societăţile de lectură, cercurile literare, cercurile artistice, revistele şcolare ca şi cercurile ştiinţifice au cultivat talentele deosebite ale comunităţii, le-au   ajutat să se afirme şi să-şi formeze opţiunile profesionale.

„Lăzăriştii” sunt cunoscuţi pretutindeni în societate: în laboratoarele de cercetare, la catedrele didactice, în barourile de avocaţi, pe şantierele de construcţii, în posturi administrative sau de pregătire militară, în spitale  ori clinici, în instituţii culturale sau artistice.

Astăzi, la ceas aniversar şi de bilanţ putem spune că liceul „Lazăr” a avut un rost, pe care trebuie să   şi-l continue şi să-l onoreze pe mai departe.

Pentru toţi cei care slujesc „Lazărul” cu  preţuire şi devotament, în spiritul şi modul de viaţă bazate pe autentice valori ce trebuiesc promovate  permanent urarea de „La mulţi ani Lazăr”este dovada cea mai elocventă că munca lor este valoroasă şi recunoscută de toţi cei care au beneficiat şi beneficiază de statutul de „lăzărist”.

LA MULŢI ANI LAZĂR, LA MULŢI ANI LĂZĂRIŞTI!

 

18 05. 2015                                                    Prof. dr. Pascu  VASILE

 

NOUTĂŢI CLASA a V-a

postat 4 mai 2015, 23:34 de Webmaster C.N. G. Lazar   [ actualizat la 21 mai 2015, 00:38 ]

* ÎN CURS DE ACTUALIZARE - MODIFICAT : 06.05.2015 !

Filmul elevului Dan Iliuță acceptat la Cannes.

postat 22 apr. 2015, 23:47 de Admin CN Lazar   [ actualizat la 23 apr. 2015, 00:00 ]


Dan Iliuţă elev în clasa a XII-a la Colegiul „Gheorghe Lazăr" este regizorul filmului „Tibi” care a fost acceptat în secţiunea Short Film Corner a Festivalului de Film de la Cannes.

Încurajat de mic să experimenteze, și-a educat spiritul creativ învațând de cele mai multe ori singur, autodidact. Puteți urmări întreaga poveste pe adevarul.ro.

05.05.2015 ! NOU ! INFORMATII ADMITERE CLASA a - V a

postat 5 ian. 2015, 06:28 de Webmaster C.N. G. Lazar   [ actualizat la 4 mai 2015, 23:32 ]

Proiect CIVITAS - Lite Rele De Legat Ura

postat 26 nov. 2014, 07:13 de Webmaster C.N. G. Lazar   [ actualizat la 23 apr. 2015, 00:04 de Admin CN Lazar ]


În perioada 17.11.2014-14.12.2014, CN Gh Sincai derulează, in parteneriat cu alte trei colegii de prestigiu din Bucuresti, proiectul ”Lițe Rele De Legat Ura- Literele de legătură”.
Prin educatie am fost de mici obisnuiti ca
cea mai mare pondere in comunicare o au cuvintele.
La inceput suntem instruiti: – “Vorbeste frumos!”.
Iar mai tarziu: – “Ai grija ce spui!” …
 
SA JUCAM SCRABBLE, PRIETENI!

ATENTIE ! CONSILIU DE ADMINISTRATIE

postat 20 nov. 2014, 07:12 de Webmaster C.N. G. Lazar

LUNI 24.11.2014, ORA 12:30 ARE LOC CONSILIUL DE ADMINISRATIE CU URMATOAREA ORDINE DE ZI :

  • - ANALIZA INTOCMIRII PLANIFICAARILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2014 - 2015;
  • - PREZENTA SI NOTAREA RITMICA
  • - DIVERSE

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2014-2015

postat 28 sept. 2014, 13:26 de Admin CN Lazar   [ actualizat la 28 sept. 2014, 13:26 ]

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2014-2015 VA AVEA LOC LUNI 15.09.2014 LA ORA 09:00

Comunicare privind înscrieriile în clasa a V-a, an şcolar 2014 - 2015

postat 28 sept. 2014, 13:24 de Admin CN Lazar   [ actualizat la 28 sept. 2014, 13:24 ]

Toate detaliile legate de înscrieri le puteti gasi AICI

Comunicare privind programul de lucru cu publicul al serviciilor Secretariat si Contabilitate

postat 28 sept. 2014, 13:23 de Admin CN Lazar   [ actualizat la 28 sept. 2014, 13:23 ]

In perioada 14.04.2014 - 18.04.2014 :

LUNI - JOI : 8:00 - 14:00
VINERI - Nu se lucreaza cu publicul

Comunicare privind ocuparea posturilor vacante în anul școlar 2014-2015

postat 28 sept. 2014, 13:21 de Admin CN Lazar   [ actualizat la 28 sept. 2014, 13:22 ]

Criterii specifice :

1.Calificativul Foarte Bine in ultimii 5 ani; 
2. Sa nu aiba sanctiuni; 
3. Grad didactic I / doctorat, 
4. Media minima la examenul de licenta 9,50; 
5. Credite transferabile in specialitate (60)in ultimii doi ani;          
6. Stagii de formare continua, Institutul Francez, ''British Council'' sau in strainatate; 
7. Cursuri ECDL-stagiu complet; 
8. 1-2 asistente la ora (acord MEC).

1-10 of 10