(2009-2011) „Interacţiunea eveniment-istorie-literatură în societăţile europene de-a lungul secolului XX”

http://comenius.cnlazar.ro