Despre noi


În episodicul meu popas prin liceul de lângă Cişmigiu, am avut sentimentul că bolţile de piatră a acestei copleşitoare instituţii sunt un antic arc de triumf prin care nu pot trece decât învingătorii şi la zidurile căruia se aud gemetele celor învinşi. Acest liceu de severitate romană e făcut pentru învingătorii vieţii.”       

 G. Călinescu

Ċ
Webmaster C.N. G. Lazar,
9 ian. 2014, 04:16