Despre noi‎ > ‎

Cuvântul directorilor

VIZIUNE ŞI MISIUNE LĂZĂRISTĂ: EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

 

Înființat în 1860 ca instituție publică de învățământ, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București constituie o adevărată școală a elitelor românești de-a lungul timpului. Istoria acestui liceu este o lecție de libertate, demnitate, curaj și mândrie.

Valorile și atitudinile care ne coordonează activitatea sunt dorința de perfecționare continuă, atitudinea proactivă, calitatea informației, responsabilitatea socială, învățământ la standarde europene.

Colegiul își îndeplinește cu succes misiunea de a crea condițiile și o atmosferă favorabilă, în cadrul activităţilor proiectate, dezvoltării intelectuale şi afective a elevilor, contribuind la formarea absolventului lăzărist, al cărui profil se conturează astfel:

  • este responsabil faţă de propria pregătire;
  • are deprinderi de muncă intelectuală, în sensul învăţării şi educaţiei permanente;
  • este flexibil, adaptabil, receptiv la nou;
  • are capacitatea de a reflecta asupra lumii, de a-şi dezvolta datele personalităţii prin diferenţiere, nu prin uniformizare;
  • posedă capacitatea de autoevaluare;
  • este competent și capabil de performanță;
  • este creativ;
  • se implică în activități de voluntariat și proiecte extracurriculare.

Astfel, demersul nostru educațional, centrat pe nevoile elevului și pe integrarea profesională și socio-culturală, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității elevilor. Absolvenții lăzăriști dintotdeauna, dar mai ales din ultimii ani, sunt mărturia limpede a unui manageriat inteligent, receptiv la nou, cu viziune. În ceea ce privește profesorii, Lazărul le oferă șansa de a-și face meseria în acord cu cerințele unui învățământ modern, serios, competitiv.

 

                                           Director,                                                                                  Director adjunct,

                                           Victor-Ioan Nicolae                                                                  Ionela Neagoe