Cursuri opționale

CDS

AN SCOLAR 2011 – 2012

Clasa

CDS

CU / FARA RUBRICA IN CATALOG

V A

Readers

Cu rubrica

Targets 1

Fara rubrica

VI A

Readers

Cu rubrica

Targets 2

Fara rubrica

VII A

Readers Across Cultures

Cu rubrica

Targets 3

Fara rubrica

VIII A

Readers Across Cultures

Cu rubrica

Targets 3

Fara rubrica

VIII B

Readers Across Cultures

Cu rubrica

Targets 3

Fara rubrica

X A

Matematica Aprofundare

Fara rubrica

X B

Matematica Aprofundare

Fara rubrica

X C

Informatica Aprofundare

Fara rubrica

X D

Informatica Aprofundare

Fara rubrica

X E

Matematica Aprofundare

Fara rubrica

X F

Matematica

Cu rubrica

X G

Limba Germana L3

Cu rubrica

X H

Limba Germana L3

Cu rubrica

X I

Limba Germana L3

Cu rubrica

XI A

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Informatica Extindere

                 Cu rubrica

XI B

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Informatica Extindere

Cu rubrica

XI C

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Informatica Extindere

Cu rubrica

Educatie Fizica Aprofundare

Fara rubrica

XI D

Problematizare si Descoperire in Matematica 1h

Cu rubrica

Informatica Extindere

Cu rubrica

Educatie pentru Sanatate

Cu rubrica

XI E

Clase de compusi organici

Cu rubrica

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Educatie Fizica Aprofundare

Fara rubrica

XI F

Arta exprimarii

Cu rubrica

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Competente in Mass-Media

Cu rubrica

Limba Germana L3

Cu rubrica

Limba Engleza L1 Extindere

Cu rubrica

XI G

Competente in Mass-media

Cu rubrica

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Arta Exprimarii

Cu rubrica

Limba Germana L3

Cu rubrica

Limba Engleza L1 Extindere

Cu rubrica

XI H

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Arta exprimarii

Cu rubrica

Limba Germana L3

Cu rubrica

Cultura si Civilizatie Latina

Cu rubrica

Limba Franceza L2 Aprofundare

Fara rubrica

XI I

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Arta Exprimarii

Cu rubrica

Limba Germana L3

Cu rubrica

L. Engleza + L. Franceza L1 Aprofundare

Fara rubrica

L. Engleza + L. Franceza L2 Aprofundare

Fara rubrica

XII A

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Tehnici Web

Cu rubrica

XII B

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Limba Engleza L2 Extindere

Cu rubrica

XII C

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Educatie Fizica

Fara rubrica

XII D

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Tehnici Web

Limba Engleza L1 Extindere

Cu rubrica

XII E

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Educatie fizica

Fara rubrica

XII F

Problematizare si Descoperire in Matematica 2h

Cu rubrica

Educatie Fizica Aprofundare

Fara rubrica

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Arta ExprimariiCu rubrica

XII G

RetoricaCu rubrica

Educatie Fizica

Fara rubrica

Limba Engleza L1 Extindere

Cu rubrica

Arta Exprimarii

Cu rubrica

Cariera o vocatie

              Cu  rubrica

Limba Germana L3

Cu rubrica

XII H

Arta Exprimarii

Fara rubrica

Retorica

Cu rubrica

Educatie Fizica

Fara rubrica

L.Engleza+L.Franceza L2 Aprofundare

Fara rubrica

Geografie Extindere

Cu rubrica

Limba Engleza L1 Extindere

Limba Germana L1 Extindere

Cu rubrica

XII I

L. Germana L3

Cu rubrica

L. Engleza L1 Extindere

Cu rubrica

Cariera o vocatie

Cu rubrica

Arta Exprimarii

Cu rubrica

Retorica

Cu rubrica

Cultura si civilizatie Latina

Cu Rubrica