INFO ADMITERE CLASA a-V-a

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A V-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 :

27.06.2016 - 30.06.2016 ASTFEL :

LUNI 27.06.2016 - 12:00 - 18:00

MARTI 28.06.2016 - 10:00 - 18:00

MIERCURI 29.06.2016 - 12:00 - 18:00

JOI 30.06.2016 - 10:00 - 18:00

PERIOADA DE EXAMEN ÎN CLASA A V-A ÎN ANUL SCOLAR 2016-2017 :

02.07.2016 - EXAMEN LIMBA ENGLEZĂ - ORA 09:00

03.07.2016 - EXAMEN LIMBA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ - ORA 09:00

AFISARE REZULTATE

07.07.2016

CONTESTATII

08.07.2016 INTRE ORELE 14:00 - 18:00

AFISARE REZULTATE FINALE DUPA CONTESTATII

12 IULIE 2016

DEPUNERE CERERE DE VIZUALIZARE LUCRARI

15 IULIE 2016 INTRE ORELE 9:30 - 13:00

VIZUALIZARE LUCRARI

18 IULIE 2016 - SE VA STABILI INTERVALUL ORAR IN FUNCTIE DE NUMARUL DE SOLICITARI


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE INFORMAŢIILE LEGATE DE DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE SI INFORMAŢIILE LEGATE DE ECHIVALĂRI !

VĂ MULŢUMIM !

MULTĂ BAFTĂ !

* În cadrul probelor de verificare a cunoştintelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a V-a, cu program intensiv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în "Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal" , din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv, sau un examen de nivel A1 ( Movers - Cambridge English - YLE ) sau A2 ( Flyers, KEY (KET) ) echivalent, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată.

Grafic Examene Cambridge -> CAMBRIDGE ENGLISH DIAGRAM 

______________________________

Examenul de admitere în clasa a V-a va urmări urmatoarele criterii :

 

A. Proba de limba engleză - examen scris și oral - evaluată cu ADMIS / RESPINS.

    Nota:

!! Manualele aprobate pentru examenul de Lb. Engleza intensiv : Welcome, Set Sail, Way Ahead, Splash, Firm Steps.

    1) La proba scrisă, pentru ADMIS elevul  trebuie să obțină cel putin 15 puncte din 25 puncte.

                - Proba scrisă constă în:

                                        - realizarea unei compuneri ( 50 - 75 cuvinte ) pe o temă dată.

                                        - exerciții de gramatică și vocabular, conform programelor școlare pentru clasa a III-a și a IV-a.

    2) La proba orală, pentru ADMIS  elevul  trebuie să obțină  cel puțin 50 de puncte din 75 puncte.

                - Proba orală constă în: 

                                        - lecturarea cu voce tare a unui text din manualele aprobate de MECTS și studiate la clasă; de răspuns la întrebari                                                   formulate pe baza textului dat.

                                        - un dialog între doi candidați pe o temă dată.

 

B. Proba de Limba Română și Matematică se va da într-o singură lucrare, care va dura 90 de minute. Ea va fi       notată cu note distinctive         pentru cele doua discipline.

       Media aritmetică a celor doua note corespunzatoare celor doua discipline va fi media de admitere în clasa a V-a.
Comments