Personal‎ > ‎

Echipa managerială

DIRECTOR
Prof. Victor-Ioan NICOLAE, grad didactic I

Educaţie şi formare:

Licenţiat al Facultăţii de Matematică a Universităţii Bucureşti, secţia Mecanica fluidelor (1980)

Cursuri:

 • Curs de perfecţionare în specialitatea informatică (CCD Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică, 1994)

 • Curs de perfecţionare în domeniul reformei învăţământului (CCD Bucureşti, 2000)

 • Curs de perfecţionare « Sănătate mentală » (CCD Bucureşti, 2001)

 • Curs de mentor – Fundaţia « Marea Neagră » în colaborare cu Banca Mondială şi Guvernul României, 2001

 • Curs de formare management educaţional, CCD Bucureşti, 2004

 • Curs de formare managementul resurselor umane, CCD Bucureşti, 2004

 • Curs de formare inspector de resurse umane – Ministerul Muncii şi M.Ed.C – Certificat de absolvire, 2006

Experienţă profesională:

 • 2006 – prezent: director al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;

 • Lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

 • Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;

 • Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;

 • Numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;

 • Stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilorcatedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;

 • Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

 • Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

 • Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic

 • 2004 – 2006 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – Inspector Şcolar cu politici de selecţie, mobilitate, evidenţă şi promovare de personal ISMB, sector 4; Inspector I.S.M.B. managementul resurselor umane.

 • 2003-2004 Director adjunct al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti

Activităţi şi responsabilităţi

 • Îndrumarea activităţii comisiilor metodice pentru ariile curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, educaţie fizică şi sport, consiliere şi orientare;

 • Monitorizarea activitatilor extracurriculare;

 • Coordonarea activităţilor la nivelul Colegiului National „Gheorghe Lazăr” în cadrul Programului „Spring Day in Europe” în perioada 2003-2004;

 • Participarea la Programul „Printemps de l’Europe 2004” coordonat de « European Schoolnet »;

 • Participarea la Programul «Conflictul şi Securitatea Umană», noiembrie 2003;

 • Participarea la activităţile «Săptămânile Educaţiei Globale», noiembrie 2004, patronate de Consiliul Europei;
 • Coordonarea colectivului de cadre didactice care a elaborat proiectul în baza căruia Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a obţinut Diploma de Şcoala Europeană în anul 2004
 • 1997- 2003 Director adjunct al Colegiului Tehnic Energetic, Bucureşti
 • 1990-2003 Profesor de matematică la Colegiul Tehnic Energetic, Bucureşti

 • 1980-1989 Profesor de matematică Şcoala Generală Nr. 113

Publicaţii

 • În colaborare cu Editura ICAR

Teze unice la nivel naţional pentru clasa a VII-a – 2008

Teze unice la nivel naţional pentru clasa a VIII-a – 2008

Teze unice la nivel naţional pentru clasa a VII-a - 2007

Exerciţii şi probleme clasa a V-a;

Exerciţii şi probleme clasa a VI-a;

Exerciţii şi probleme clasa a VII-a;

Exerciţii şi probleme clasa a VII-a;

Testare naţională

 • În colaborare cu Editura NICULESCU, coautor la:

Teze cu subiect unic clasa a VII-a, semestrul I – 2008

Teze cu subiect unic clasa a VII-a, semestrul II – 2008

Teze cu subiect unic clasa a VIII-a, semestrul I – 2008

Teze cu subiect unic clasa a VIII-a, semestrul II – 2008

Exerciţii şi probleme clasa a VI-a;

Exerciţii şi probleme clasa a VII-a;

Exerciţii şi probleme clasa a IX-a;

 • În colaborare la Editura VOX:

Manual de matematică pentru clasa a XI-a, autori: Ilie Iambor, Dumitru Gheorghiu, Nicolae Victor Ioan

Manual de matematică pentru clasa a XII-a, autori: Ilie Iambor, Dumitru Gheorghiu, Nicolae Victor Ioan

 • În colaborare la Editura Erc Press:

Matematică - Culegere de probleme pentru clasa a XII-a, M1 – M2; autori: Ilie Iambor, Dumitru Gheorghiu, Nicolae Victor Ioan

Matematică – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a V-a, autori: Ilie Iambor, Nicolae Victor Ioan - 2008

 • În colaborare la Editura Aramis

Probleme şi teste pentru bacalaureat 2004- 2005; Referent al lucrarii « Elemente de teoria probabilitatilor şi statistică matematică » autori: Ilie Iambor şi Dumitru Gheorghiu – Ed. Sigma 2004, în colaborare, Editura BUR 2000-2002; Culegere - Limite de funcţii; Admitere 2000 – ASE, Politehnică, Construcţii; Bacalaureat 2001; Bacalaureat 2002; Ghid clasa a IX-a –Algebră , Geometrie, Trigonometrieș Ghid clasa a XI-a seral, FF.; Ghid clasa a XII-a seral, FF; Ghid clasa a XIII-a seral, FF; Parametrii în matematică preuniversitară
DIRECTOR Adjunct
Prof. Ionela Neagoe, grad didactic I

Educație și formare:

 • Masterat: Managementul calității, Universitatea Politehnică, București (2005-2007)

 • Licențiată a Facultății de Litere, specializarea limba și literatura română – limba și literatura franceză, Universitatea București (1997)

 • Liceul Pedagogic București (1989)

Cursuri de specialitate:

 • Curs de educație economică și antreprenorială – JUNIOR ACHIEVEMENT (2007)

 • Formator – curs recunoscut de MMFES şi MedCT (SC INFOEDUCAȚIA SRL, 2007)

 • Auditor de calitate – curs recunoscut de MMFES şi MedCT (SC INFOEDUCAȚIA SRL, 2007)

 • Manager de proiect – curs recunoscut de MMFES şi MedCT (SC INFOEDUCAȚIA SRL, 2007)

 • Auditor intern – curs recunoscut de MMFES şi MedCT (SC INFOEDUCAȚIA SRL, 2007)

 • Managementul fondurilor structurale (GETJM Formare și dezvoltare SRL, 2007)

 • Manager XXI (Academia de Studii Economice, 2007)

Alte cursuri:

 • Utilizarea instrumentelor MICE pentru creşterea calităţii proiectelor Comenius” – ISMB, 2007


 • Ora de consiliere şi orientare şcolară” – CCD București, 2007


 • Instrumente de lucru interne în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a unităţii de învăţământ” – CCD București, 2007


 • Managementul comunicării relaţiilor şi resurselor umane (Universitatea București, 2006-2007)


 • Cadrul european de asigurare a calităţii şi cerinţele managementului calităţii în şcoli şi grădiniţe – Institutul de Asigurare a Calității, 2005-2006

 • Fondurile structurale. Instrumente de sprijinire a coeziunii economice și sociale la nivel european (British Council, 2005-2006)


 • Elaborarea, autoevaluarea și implementarea proiectelor în contextul Fondurilor structurale (British Council, 2005-2006)


 • Construcția europeană. Evoluția instituțiilor și politicilor europene (Ambasada Marii Britanii la București și Promesso Consulting București, 2005-2006)


 • Recrutare și selecție (Mindexpress, 2005-2006)


 • Managementul performanței (Mindexpress, 2005-2006)


 • Time management (Mindexpress, 2005-2006)


 • Today’s young adults in european society of tomorrow – Seminar internațional Socrates – Grundtvig (2006)


 • Management educațional (CCD București, 2003-2004)


 • Operare PC (CCD București, 2003-2004)


 • Formare pentru consilieri educativi (CCD București, 2002)


 • Formare pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (CCD București, 2002)


 • Pregătire în domeniul reformei învățământului (CCD București, 2002)Experiență profesională:

2005 – prezent

 • Director adjunct al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, București

  Activităţi şi responsabilităţi:

 • Profesor limba şi literatura română


 • Coordonator al activităţii educative


 • Coordonator al Comisiei de asigurare a calităţii


 • Profesor metodist activitate educativă


 • Profesor metodist limba şi literatura română


 • Formator


 • Mentor


1999 – 2005

 • Profesor de limba și literatura română - Colegiul Național „Gh. Lazăr”, București

 • Coordonator de proiecte și programe


1998 – 1999

 • Profesor de limba și literatura română - Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”, Oltenița, jud. Călărași


1989 – 1997

 • Învățătoare - Școala cu clasele I-VIII, com. Curcani, jud. Călărași


Aptitudini și competențe:

 • Coordonator proiect „Leonardo da Vinci” – 2006, 2007, 2008 – „Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală” şi „Managementul proiectelor”
 • Experienţă în activitatea de management al instituţiilor publice
 • Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor
 • Gestiunea bugetelor proiectelor
 • Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, fiecare din posturile deţinute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul educaţiei şi în alte domenii
 • Voluntar Crucea Roşie


Ċ
Webmaster C.N. G. Lazar,
27 mai 2016, 03:17
Ċ
Webmaster C.N. G. Lazar,
27 mai 2016, 03:17
Ċ
Webmaster C.N. G. Lazar,
1 nov. 2017, 05:28
Ċ
Webmaster C.N. G. Lazar,
1 nov. 2017, 05:28
Comments