Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Biologie‎ > ‎

Profesor Larisa Steliana GEORGESCU, grad didactic I

Educaţie şi formare:

  • Licenţiată a Facultăţii de Biologie, secţia Biologie, Universitatea din Bucureşti (1994)

  • Masterat în Taxonomie (anul 1996) cu teza Taxonomia Campanulaceelor din România

Cursuri:

  • Curs de formare pentru ocupaţia de MENTOR, organizat de SC INFOEDUCAŢIA SRL, 2010

  • Repere metodologice privind cunoașterea științelor”, organizat de CCD, anul 2009

  • Curs de formare pentru ocupaţia de FORMATOR, organizat de S.C. INFOEDUCAŢIA SRL, anul 2008

  • Integrare europeană şi proiecte internaţionale”, CCD, 2008

  • Ora de consiliere şi orientare şcolară - În vederea implementării noii programe de consiliere şi orientare ”, CCD, 2007;

  • Tuberculoza se vindecă”, organizat de Asociaţia Medicală Doctors of the World în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007

Programe, proiecte, colaborări:

Proiecte: „Managing home waste and recycling materials ” (Leonardo da Vinci, 2010); „Terra – singura noastra casă” (2010)

Colaborare cu SNCRR sector 3 în organizarea şi desfăşurarea fazei locale a concursului „Sanitarii pricepuţi” (2010)

Colaborare permanentă cu: Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București; Facultatea de Biologie, Universitatea București

Simpozioane: „Implicaţiile poluării asupra mediului şi biosferei”(2008); Simpozionul „Informare şi comunicare”(2009); Simpozionul Internaţional de Ştiinţe, Istanbul – Turcia (2008, 2010); Simpozion Naţional „Dimensiunea Europeană a Educaţiei – cu tema „Participarea şcolilor româneşti în proiecte educaţionale internaţionale”

Publicaţii: Ştiinţe ale naturii, Editura Naţional, Bucureşti, 2010

Responsabilităţi: metodist


Comments