Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Chimie‎ > ‎

Profesor Georgeta TĂNĂSESCU, grad didactic I

Educație și formare:

Licențiată a Facultății de Chimie, Universitatea București, sectia Chimie, (1975)

Cursuri de perfecționare și formare:

 • Programul pentru activităţi de formare continuă „DIDACTICA NOVA”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 2008-2009

 • Programul de formare continuă „DeCeE” – PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CCD Bucureşti, 2009

 • Programul de formare pentru ocupaţia de „METODIST”, Infoeducaţia, 2010

 • Programul de formare pentru ocupaţia de „MENTOR”, Infoeducaţia, 2009

 • Programul de formare pentru ocupaţia de „FORMATOR”, Infoeducaţia, 2008

 • Programul de formare pentru ocupaţia de „MANAGER PROIECT”, Infoeducaţia, 2008

 • Programul de formare continuă „INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAŢIONALE”, CCD Bucureşti, 2008, 25 credite

 • Curs de formare „Ora de consiliere şi orientare şcolară – în vederea implementării noii programe de consiliere şi orientare”), C.C.D. Bucureşti, ianuarie 2007

 • Programul de formare continuă «Program de formare pentru experţi în evaluare şi acreditare ai ARACIP », noiembrie 2006 - februarie 2008

 • Vizită de studii în Scoţia, proiect Phare TVET 0108.01, participarea la activităţi de management educaţional la departamentul de Educaţie Permanentă din Scoţia, Serviciul de Consiliere în Carieră din Scoţia, Autoritatea pentru Calificări din Scoţia, Colegii vocaţionale, participarea la întâlniri de lucru la instituţii şi agenţii implicate în elaborarea şi aplicarea standardelor pentru acreditare şi pentru asigurarea calităţii.

 • Curs de formare în MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL- curs acreditat de lungă durată – 90 credite, C.C.D., 2003-2004

 • C.C.D- cursuri de pregătire în domeniul Reformei Învăţământului, 2000, având ca tematică: curriculum naţional, evaluare, managementul schimbării /de conflict, managementul clasei şi instruirea diferenţiată, predare-învăţare asistată pe calculator, selectarea manualelor.

 • Cursuri de formare de instructori în educaţia pentru viaţa de familie, 1998 – ISMB


Proiecte, Simpozioane / Conferințe internaționale / naționale:

 • Conferința bianuală a „Asociației Manageri fără Frontiere”, 2006 - Grecia, 2007 - Italia, Austria

 • Pluralismul valoric azi” organizat în cadrul rețelei Hands on Science Romania sub egida proiectului „Educație și instruire în domeniul științelor pentru o societate a cunoașterii”, 2006

 • Conferința națională de chimie: „Înățământul preuniversitar - prezent și viitor”, 2008

 • Simpozionul național „Geografia între teorie și practică”, 2008-2010

 • Sesiuni de comunicări la nivel național ale școlilor pariculare de nivel postliceal, membru în comisiile olimpiadelor naționale ale școlilor particulare, 2004-2010

 • 2010 - Membru în proiectul „ANTREPRENORIAT ȘI CETĂȚENIE ACTIVĂ – Platforma digitala interactivă pentru viitorul elevilor de liceu!”, ID 9107

 • 2010 - expert pe termen lung în echipa de implementare; participare la toate activitățile și sub-activitățile din proiectul DEZVOLTAREA CULTURII CALITĂȚII ȘI FURNIZAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA PRIN IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE REFERINȚĂ,  ID 55330.

 • 2010 - expert elaborare itemi chimie - proiectul „INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (INSAM), MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI”, ID 3074.

 • Cursul IUSES - seminarii de formare în cadrul proiectului internaţional INTELLIGENT USE OF ENERGY IN SCHOOL, din programul INTELLIGENT ENERGY-EUROPE, derulat de ISMB în parteneriat cu UPB, 2009

 • Participarea la realizarea obiectivelor proiectului «Terra, singura noastră casă », iniţiat de Asociaţia Greenitiative şi ISMB, anul şcolar 2009-2010

 • Surse neconventionale de energie- Romania in viitor” etapa națională, 2007

 • Numeroase lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice ca autor sau coordonatorResponsabilități:


 • 2003 – 2005, vicepreşedinte – director al Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar(CNEAIP) – Ministerul Educaţiei şi Cercetării; principalele activităţi şi responsabilităţi: planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de evaluare a unităţilor de învăţământ particular preuniversitar; participarea la elaborarea unor iniţiative legislative finalizate: Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acordării autorizaţiei de încredere (O.MECT nr.5574/2003), Codul deontologic al membrilor CNEAIP precum şi ai comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene şi ale municipiului Bucureşti (O.MECT nr.3466/2004), Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării(O.MEC nr.4655/2005), ş.a; elaborarea instrumentelor de lucru pentru activităţile de evaluare / control, conform standardelor naţionale; participarea la vizite de evaluare / control în judeţele ţării şi în capitală; colaborarea / corespondenţa cu direcţii ale MEdC, cu inspectoratele şcolare judeţene, cu unităţile şcolare.

 • 2009, 2008, 2007- membru grupul de lucru CNCEÎP pentru elaborarea şi verificarea variantelor de subiecte pentru examenul de Bacalaureat, Chimie organică

 • Septembrie 2008 – prezent profesor metodist chimie ISMB, (1983 – 1989, profesor metodist la ISMB)

 • 2002 –2005, membru al Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar (CNEAIP);

 • Membru în comisiile la Olimpiada de Chimie, municipiu


Publicaţii:

 • Științe – auxiliar curricular, ed. Național, 2010, Larisa Georgescu, Georgeta Tănăsescu, Didona Niculescu

 • Chimie pentru clasa a VII a ,ed. Național, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Teste de chimie-clasa a VII a, ed. Național, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Chimie pentru clasa a VIII a, ed. Național, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Teste de chimie-clasa a VIII a, ed. Național, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Culegere – Ghid de pregătire, Chimie Organică, Bacalaureat 2009, Editura Nominal Grup, 2009

 • Culegere – Chimie Organică, Bacalaureat 2008, Editura Tamar, 2008

 • Manual de chimie, clasa a XII - a, Ed. Corint, 2007, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu, aprobat prin ordinul MEdC 1262/44 din /06.06.2007

 • Manual de chimie, clasa a XI- a, Ed. Corint, 2006, Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, aprobat prin ordinul MEdC 4446/19.06.2006

 • Manual de chimie,clasa a IX a, Ed.Corint, 2004, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu, aprobat prin ordinul MEdC 3921/31.05.2004

 • Chimie pentru clasa a VII a, în colecţia Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003 Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Teste de chimie-clasa a VII a, în colecţia Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Chimie pentru clasa a VIII a, în colecţia Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Teste de chimie-clasa a VIII a, în colecţia Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu

 • Culegere de probleme de chimie pentru gimnaziu- problemele rezolvate din manualele alternative, clasa a VII-a, Ed. Niculescu, 2002, Georgeta Tănăsescu, A. David

 • Culegere de probleme de chimie pentru gimnaziu - problemele rezolvate din manualele alternative, clasa a VIII-a, Ed. Niculescu, 2002, Georgeta Tănăsescu, A. David

 • Manualul de chimie pentru clasa a XI-a (C1), Editura Niculescu, Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Adriana David, 2001,aprobat de MEC prin ordinul 4144/18.07.2001

 • Culegere de probleme de chimie generală şi anorganică, liceu, Ed. Niculescu, 2001, Georgeta Tănăsescu, A. David

 • Set de diapozitive omologat de Ministerul Educaţiei Naţionale, „Reacţii cu transfer de electroni şi transfer de protoni, Bucureşti, 1987


Comments