Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Fizică‎ > ‎

Prof. Viorica STĂNESCU, grad didactic I

Educaţie şi formare:

 • Licenţiat al Facultății de Chimie, secția chimie-fizică, Universitatea Bucureşti, 1996.

 • Doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte, Universitatea Bucureşti, 2010, titlul tezei: „Coloidal dispersions with film forming properties”

 • Pedagogie alternativă Waldorf, an universitar 1 octombrie 1993 - 31august 1994


Cursuri:

 • Curs de mentor/formator, Centrul de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA, 2009.

 • Curs de formare „Management educaţional”, CCD Bucureşti, 2009 (90 credite).

 • Proiect LEONARDO, certificat de formare „Managing home waste and recycling materials" şi certificat Europass Mobility, Quarter Mediation, Netherland / Olanda, 2009.

 • Curs de formare „Dimensiunea de gen în educaţie”, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei, 2008.

 • Curs de formare „Publier, échanger et correspondre sur le Web”, Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Aix-Marseille, 2008, Aix-en-Provence, France.

 • Curs „Filmul – generator de dezbatere”, British Council, 2008.

 • Curs „Fizică şi Metodica predării fizicii”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică, 2007 (25 credite).

 • Curs „Consiliere şi Orientare Şcolară”, acreditat la CCD Bucureşti, 2007 (30 credite).

 • Curs „Inspecţia şcolară", CCD, 2006.

 • Curs „Tehnici moderne de predare – învăţare – evaluare", CCD, București, 2005.


Programe, proiecte, colaborări:

 • Profesor metodist pe problemele muncii educative ISMB, 1997-1998.

 • Profesor metodist specialitatea fizică şi membru al cercului pedagogic de fizică ISJ, 2000-2001, 2003-2006.

 • Membru al grupului de lucru din cadrul S.N.E.E. la disciplina FIZICĂ, pentru elaborarea şi verificarea subiectelor de BACALAUREAT în anul şcolar 2006-2007.

 • Membru al grupului de lucru din cadrul C.N.C.E.I.P. la disciplina FIZICĂ, pentru elaborarea şi verificarea subiectelor de BACALAUREAT în anul şcolar 2007-2008.

 • Propuneri de subiecte pentru fazele locală şi judeţeană ale Olimpiadei de Fizică, pregătire, evaluare şi însoţire elevi la fazele naţionale ale Olimpiadei de Fizică şi la Concursul Evrika.

 • Proiectul de celebrare a Zilei Internaţionale a Mediului, 5 iunie, 2008, 2009, 2010, parteneriat ISMB - "EarthVoice Romania ONG".

 • Colaborare cu Junior Achievement Romania, 2009-2010, 2010-2011.

 • Participare la proiectul de cercetare "Analiza diagnostică a formării profesionale continue în Romania", Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, 2008-2009.

 • Programul de abilitare curriculară organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Consiliul Naţional pentru Curriculum în anii şcolari 1999-2000 şi 2000-2001, destinat profesorilor din învăţămîntul liceal, adeverinţă formator.


Articole (studii) publicate în reviste recunoscute de CNCSIS:

Characterization of films obtained from polymer colloids by digital image analysis, Revista Academiei Forţelor Terestre, Anul XV, Nr. 1 (57), 151 - 156, 2010.

Fractal analysis of some chitosan based colloidal systems, Proceedings of the 5th International Symposium on Food Rheology and Structure (ISFRS), 518-519, Published ETH Zurich, Switzerland, 2009.

Fractal properties of collagen / chitosan/ montmorillonite membranes, Revue Roumaine de Chimie, 54(9), 767-771, 2009.

Microcapsules for Controlled Release of Pralidoxime Chloride, Materiale plastice, 46(3), 2009.

The investigation of porous biomaterials through fractal geometry methods, Annals of the Academy of Romanian Scientists, 2(1), 17-22, 2009.

Using fractal analysis to describe collagen-chitosan matrices, Analele Universităţii din Bucuresti – Chimie, Anul XVII (serie nouă), vol. II, 47-51, 2008.

Surface tension components of plasma treated polysulphone membranes, Analele Universităţii din București–Chimie, XVII, II, 13 – 18, 2008.

Reviste electronice:

Formarea cadrelor didactice in utilizarea TIC pentru educatie, Elearning.Romania, 2008. Administrator şi autor articole pe site-ul: http://comenius08.free.fr/spip/.


Cărţi, ghiduri:

Probleme de fizică, clasa a IX-a, ghid de rezolvare, Editura Erc Press, 2007.

Probleme de fizică, clasa a X-a, ghid de rezolvare, Editura Erc Press, 2007.

Articole de specialitate în Revista "EVRIKA" şi Revista de Fizică şi Chimie.


Participarea cu lucrări / comunicări ştiinţifice la conferinţe / simpozioane:

Physical properties of chitosan/starch films", The 2nd International Colloquium “Physics of Materials”, October 7-9, 2010, Bucharest – Romania.

Fractal characterization of colloidal dispersions using the analysis of microscopic images", Knowledge Based Organization the 15 th International Scientific Conference Land Forces Academy, 26-28 November 2009, Sibiu.

Leonardo Da Vinci - mobility and training for teachers", International Conference „Directions and Modern Strategies for Training and Improvement inside the Human Resources Field" , POLITEHNICA University of Bucharest, 21st of November 2009.

Fractal analysis of some chitosan based colloidal systems", The International Symposium on Food Rheology and Structure (ISFRS), Zurich / Switzerland, June 15 - 18, 2009.

The fractal analysis of collagen-chitosan biopolymers membranes", International Colloquium “Physics of Materials”, Universitatea Politehnică Bucureşti, 9-11 octombrie 2008.

Abordări recente în studiul dispersiilor coloidale din mediul ambiant: conceptul de dimensiune fractală", Conferinţa Naţională de Chimie, „Învăţământul preuniversitar. Prezent şi viitor” 4-6 septembrie 2008, Bucureşti, Societatea de Chimie din România.

Fractal surface properties of new collagen-chitosan-montmorillonite membranes", International Conference of Physical Chemistry, Romphyschem-13, September 3 - 5, Bucharest - Romania, 2008.

Characterization of dopped collagen-chitosan biomaterials", International Conference of Physical Chemistry, Romphyschem-13, September Bucharest - Romania, 3-5, 2008.

Formarea continuă şi dezvoltarea pluridisciplinară a competenţelor profesionale ale profesorului european", Simpozion internaţional „Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente", Bucureşti, 23 - 24 mai 2008, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi CNFP.

A publica, a face schimb şi a coresponda pe Web, Simpozion internaţional „Învăţământul Intercultural European" ediţia a III-a, CCD şi ISMB, 1 martie, 2008.

Release of pralidoxime from biopolymeric beads: kinetic study", Al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi Suprafeţelor, 29-31 mai 2008, Facultatea de Ştiinte, Galaţi.

Diminuarea poluării electromagnetice" Protecţia mediului - problemă esenţială în dezvoltarea societăţii moderne", Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice, 11 mai 2009.


The Big Bang theory: „In the beginning there was nothing, which exploded.”(Terry Pratchett)


Comments