Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Fizică‎ > ‎

Profesor Andrei PETRESCU, grad didactic I

Educație și formare:


  • Doctorand al Universității „Politehnica” București, Specialitatea Optoelectronică, 2003-2011

  • Absolvent al anului I al Facultății de Matematică, Universitatea București, 1976;

  • Licențiat al Facultății de Fizică, Universitatea București, 1972


Cursuri:

Repere metodice în studiul disciplinei Ştiinţe, organizat de I.S.M.B și C.P.D. București, mai - iunie 2008; Instrumentaţie virtuală (LabView), organizat de I.S.M.B și C.P.D. București, februarie - aprilie 2007; Didactici moderne în fizică, organizat de I.S.M.B și C.P.D. București, octombrie 2006 - aprilie 2007.


Programe, proiecte, colaborări:

1. Proiectul municipal „Carta Terra”, 2010-2011.

2. Proiectul „O zi verde”, 2009-2010.

3. The 6th International Colloquim MENP-6 2010: Simulations of the optical and acoustic solitons propagation, Andrei D. Petrescu.

3. Simpozionul Internaţional „Târgul Ştiinţelor”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului, la Liceul Teoretic „Ion Barbu”, sect. 5, Prezentarea proiectului „O zi verde”, premiul II, 2009.

4. Simpozionul Institutului de Mecanică al Academiei Române, SISOM 2009: Study of the main theoretical models and of the numerical simulations of the acoustic and optical solitons propagation, Dan Alexandru Iordache, Andrei D. Petrescu, Viorica Iordache.

5. Sesiune omagială Universitatea „Politehnica” Bucureşti, catedra de Fizică II (Prof. Dan Iordache la 70 de ani), 2009: Some particularities of solitons propagation - computer simulations, Andrei D. Petrescu.

6. Sesiune omagială Universitatea „Politehnica” Bucureşti, catedra de Fizică I (prof. Alexandru Preda), 2009: Study of the soliton propagation through optical fibers, Dan Alexandru Iordache, Andrei D. Petrescu, Viorica Iordache.

7. The 5th International Colloquim MENP-5 2008: Informational aspects of the optical channels with solitons, Andrei D. Petrescu.

8. The 5th International Colloquim MENP-5 2008: Optical solitons propagation particularities of multisolitonic solution, Andrei D. Petrescu, Andreea Rodica Sterian.

9. Simpozionul Institutului de Mecanică al Academiei Române, SISOM 2007: Study of some numerical simulations of the soliton pulses propagation, Dan Alexandru Iordache, Viorica Iordache, Andrei D. Petrescu.


Publicații

Manuale școlare:

1. Fizică pentru clasa a XII-a, Adriana Ghiţă, Andreea Rodica Sterian, Andrei Petrescu; Editura ALL, 2007.

2. Ştiinţe pentru clasa a XI-a, Adriana Ghiţă, Ana Maria Igreţiu, Gheorghe Mohan, Andrei Petrescu; Editura Corint, 2006.

3. Fizică manual pentru clasa a VII-a, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Mircea Fronescu; Editura ALL, 1999, 2009.

4. Fizika Tankönyv a VII-a. Osztaly számára, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Mircea Fronescu; Editura ALL, 2000.

5. Fizică pentru clasa a X-a, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Alexandru Burcin; Editura ALL, 2000.

6. Fizică pentru clasa a IX-a, Octavian Rusu, Mircea Fronescu, Andrei Petrescu; Editura Niculescu, 1999, 2000.

1. Study of the soliton propagation through optical fibers, Dan Alexandru Iordache, Andrei D. Petrescu, Viorica Iordache în U.P.B. Sci. Bull., Series A, (ISI), vol. 72, Iss. 1, pp. 53-58, Editura POLITEHNICA Press, 2010, ISSN 1223-7027.

2. Some particularities of Soliton Propagation. Computer Simulations using MAPLE Programs, Andrei D. Petrescu, în Annals of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 3. No. 1, pp. 125-130, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, ISSN 2066-2742 (Print), ISSN 2066-8562 (Online) 2010.

3. Computer simulations of interaction effects in soliton transmission, for students training, Andrei D. Petrescu, Andreea Rodica Sterian, Paul E. Sterian, în Annals of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 1. No. 1, Editura PRINTECH, 2008, ISBN 978-606-521-022-6, pp. 93-104 și Editura Academiei Oamenilor de Știință din România (reeditare), ISSN 2066-2742 (Print), ISSN 2066-8562 (Online) 2009.

4. Computer Experiments concerning Solitons Propagation in Optical Fibers, Andrei D. Petrescu, Andreea Rodica Sterian, Paul E. Sterian, în Lecture Notes in Computer Science, Publisher Springer Berlin / Heidelberg, (ISI), ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Volume 4705/2007, Book Computational Science and Its Applications – ICCSA 2007, Pages 450-461.



Lucrări de specialitate publicate cu I.S.B.N. şi auxiliare didactice omologate

1. Bacalaureatul – Admiterea: Marcel Chiriţă, Alexandru Constantinescu, Ruxandra Popescu, Mircea Fronescu, Andrei Petrescu, Lia Cojocaru, Editura Realitatea, București, 1991.

2. Bacalaureat 1998 (*Subiecte *Bareme de corectare şi notare *Soluţii): … Andrei Petrescu ...; Editura Paralela 45, Pitești, 1998.

3. Subiecte pentru Examenul de Bacalaureat 1999: Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală a Învăţământului Preuniversitar, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, colectiv (… Andrei Petrescu …); Societatea „Adevărul“ S.A., București, 1999.

4. Probleme de Fizică pentru clasele IX-XII: Armand Popescu, Mircea Fronescu, Nicoleta Eşeanu, Livia Dinică, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă; Editura Petrion, București, 1999.

5. Fizica prietenoasă rezolvând probleme nu tocmai simple: Stefan Antohe, Emil Barna, Andrei Belea, Tiberiu Cheche, Petrică Cristea, Adrian Dafinei, Mircea Fronescu, Voicu Grecu, Andrei Ionescu, Andrei Petrescu, Vlad Popa-Niţă, Corneliu Stănescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999.

6. Probleme de Fizică F1,F2,F3 clasa a IX-a: Armand Popescu, Nicoleta Eşeanu, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă; Editura Petrion, București, 2000.

7. Bacalaureat 2000 Teste de fizică, Alexandru Burcin, Adriana Ghiţă, Mircea Fronescu, Andrei Petrescu, Editura Humanitas Educaţional, București, 2000.

8. Bacalaureat Subiecte propuse, Fizică: Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Alexandru Burcin, Mircea Fronescu, Adriana Ghiţă, Marilena Mândruţ, Andrei Petrescu, Editura Humanitas Educaţional, București, 2000.

9. Probleme de fizică pentru clasa a X-a: Armand Popescu, Mircea Fronescu, Andrei Petrescu, Nicoleta Eşeanu, Livia Dinică, Editura Petrion, 2001.

10. Probleme de Fizică F1, F2, F3 clasa a XI-a: Armand Popescu, Maria Ioniţă, Iulian Ioniţă, Adriana Ghiţă, Andrei Petrescu, Editura Petrion, București, 2001.

11. Probleme de Fizică F1, F2, F3 clasa a IX-a: Armand Popescu, Nicoleta Eşeanu, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Editura Petrion, București, 2002.

12. Fizică Bacalaureat – Admitere: Adriana Ghiţă, Didona Niculescu, Livia Dinică, Octavian Rusu, Andrei Petrescu, Nicolae Niculescu, Editura Niculescu, București, 2002.

13. Probleme rezolvate de Știinţe fizice (Fizică şi Chimie): Thomas Csinta, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Editura Gil, Zalău, 2003.

14. Concursul de selecţie pentru Olimpiada Internaţională de Fizică 2003: colectiv: ... Andrei Petrescu, ... Editura Ars Docendi, București, 2004.

15. Concursul de selecţie pentru Olimpiada Internaţională de Fizică 2004: colectiv: ... Andrei Petrescu, ... Editura Ars Docendi, București, 2005.

16. Fizică pentru clasa a XI-a, culegere de probleme: Armand Popescu, Nicoleta Eşanu, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Editura Petrion, București, 2006.

17. Caiet de Fizică pentru clasa a VII-a: Adriana Ghiţă, Andrei Petrescu, Editura ALL, București, 2006.

18. Fizică pentru clasa a XI-a, culegere de probleme: Armand Popescu, Nicoleta Eşanu, Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Editura Sigma, București, 2008.

19. Fizica prim măsurări, lucrări de laborator pentru gimnaziu şi liceu: Victor Postelnicu, Andrei Petrescu, Elena Filip, Marcela Niculae, Editura Tridona, Oltenița, 2008.

Limbi străine cunoscute: franceză, engleză, italiană, rusă

Alte competenţe şi aptitudini: Posesor al Centurii portocalii la Karate (stilul Go Ju Ryu Okinawa, din 2003); Posesor al centurii verzi la Judo (din 1976); arbitru republican de Judo (1975-1976); Jucător de baschet (campion de juniori pe București; legitimat la Universitatea București, Mine Energie București; licenţă valabilă până în 1992)


Hobby-uri: Jocuri logice - bridge.

Coautor al următoarelor programe şcolare

1. Ştiinţe, clasele a III-a până la a VI-a, OMEN 4489/21.09.1999

2. Fizică, clasa a VIII-a, OMEN 4237/23.08.1999

3. Fizică, clasa IX, OMEN 3371/02.03.1999

4. Fizică, clasa X, OMEN 5086/15.12.1999

5. Fizică, clasa a XI-a, OMEN 4923/18.10.2000

6. Fizică, clasa a XII-a, OMEN 4923/18.10.2000

7. Fizică pentru Examenul de Bacalaureat (1998-2000)

8. Fizică pentru formarea continuă a profesorilor (absolvenţi ai cursurilor de lungă durată), MEN, 1997/2000

9. Fizică pentru formarea continuă a profesorilor (absolvenţi ai cursurilor de scurtă durată), MEN, 1997/2000

10. Ştiinţe, în cadrul programului A doua şansă, 1999

11. Fizica şi informatica, CDŞ, C.N.„Gh. Lazăr”, Bucureşti, sectorul 5, 2006/2007.

am elaborat regulamente, metodologii şi acte normative la nivel naţional

1. Am fost coordonator al activităţii de performanţă la fizică în perioada 1998-2001, elaborând regulamentul Olimpiadei de Fizică.

2. Am fost colaborator extern al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare (SNEE) în perioada 1998-2000, membru în grupul permanent de lucru pentru Fizică pentru elaborarea regulamentului de desfăşurare a examenelor naţionale, programei de fizică pentru examenul de bacalaureat, structurii subiectelor de bacalaureat şi a variantelor de subiecte.

3. Am făcut parte din comisia municipală de elaborare a Regulamentului concursurilor pe discipline şi meserii, 1993.

4. Am participat (în calitate de membru în grupul permanent de lucru pentru Fizică al S.N.E.E.) la: Simpozionul Internaţional Proiectarea examenelor naţionale, 1–4 IX 1998, Sinaia, Seminariile de formare, 31 VIII-5 IX 1998 şi 24-29 XI 1998, Seminarul Examenele Naţionale din România, Mangalia, 1-8 VIII 1999, Seminarul Internaţional: Pilotarea examenului de Bacalaureat, S.N.E.E., 17-21 IV 2000, Seminarul Internaţional Analiza examenelor naţionale, concluzii şi perspective, 25-30 IX 2000

Am făcut parte din următoarele comisii naţionale

1. Comisia Naţională de Fizică 1998, 1999, 2000, 2001

2. Comisia Centrală a Olimpiadelor Naţionale de Fizică 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

3. Comisia de Elaborare a Subiectelor pentru Etapa Naţională a Olimpiadei de Fizică 1998, 1999, 2000, 2001, 2005

4. Comisia Centrală a Concursului Şcolilor din Mediul Rural Impuls Perpetuum 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

5. Comisia Naţională de Pregătire a Lotului Olimpic Lărgit de Fizică 1988, 1999, 1998, 2003

6. Comisia de Pregătire a Lotului Olimpic Bucureştean de Fizică 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989

7. Comisia de Coordonare a lotului naţional al României participant la Olimpiada de Fizică a Republicii Moldova, Chişinău 1997

8. Comisia de organizare a Olimpiadei Internaţionale de Fizică de la Bucureşti, Măgurele 1983

9. Comisia de Elaborare a Subiectelor unice la Olimpiada Judeţeană de Fizică 2005, 2006, 2007

10. Comisia Centrală a Concursului Naţional de Matematică şi Fizică Vrănceanu-Procopiu, Bacău 2001−2003, 2005, 2006.

11. Comisia de organizare a Concursului Internaţional UNESCO de Fizică, organizat la Timişoara, 22-28 mai 1995.

12. Comisia Naţională de Organizare şi evaluare a concursului Şcolar Ştiinţele Pământului, 2004, 2005.

13. Comisia de Elaborare a subiectelor la Concursul Naţional de Fizică şi Chimie pentru elevii din Mediul Rural Impuls Perpetuum 2006

14. Comisia de Pilotare a Examenului de Capacitate 1999

15. Comisia de Elaborare şi verificare a subiectelor la Fizică pentru Bacalaureat 2006/2009

Activitate în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale

1. Am prezentat lecţii de fizică pentru elevii din clasa a X-a la TVR, în cadrul emisiunii Preuniversitaria, ianuarie iunie1991.

2. Am participat la Programul naţional A doua şansă, 1999.

3. Pregătirea elevilor de la Centrul Regional Bucureşti pentru Tinerii Capabili de Performanţă (2001-2004).

4. Sunt membru al Consiliului Consultativ al I.S.M.B. pentru Fizică.

5. Sunt profesor metodist al I.S.M.B. pentru Fizică, liceu, sectorul 6, 2001-2007.

6. Am participat la Proiectul european Hands on Science, 2006, 2007.

7. Sunt membru al comitetelor de redacţie a mai multor reviste de fizică, adresate elevilor şi profesorilor:

− revista Asociaţiei Profesorilor de Matematică şi Fizică Bacău,

− revista „Evrika!" Brăila,

− revista Delta Craiova

8. Proiectul educativ municipal „Încălzirea globală – fenomen complex în secolul al XXI-lea” (2008-2010).


Distincţii:

  1. Diploma de Profesor evidenţiat.

  2. Gradaţie de Merit (de trei ori în ultimii 12 ani).

  3. Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I.

Comments