Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Fizică‎ > ‎

Profesor Daniela NEDELCU, grad didactic I

Prof. Daniela NEDELCU, grad didactic I

Educație și formare:

·         Master în Managementul Sectorului Public, Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești (2007)

·         Titlul științific de doctor, cu distincție cum laude, Facultatea de Fizică, Universitatea București (2004)

·         Licențiată a Facultății de Fizică, Universitatea București (1989)

·         Absolventă a Liceului de matematică-fizică „Gheorghe Lazăr”, București (1985)

Cursuri:

·         Curs postuniversitar de specializare în fizica polimerilor (1990)

·         Curs de formare managerială, MEN și ISMB (2000)

·         Studii postuniversitare de specializare în Management şi Relaţii Economice Internaţionale, ASE, Departamentul de Formare Permanentă (2005)

·         „Managementul Administraţiei Publice”, Institutul Național de Administrație (2005)

Experiență profesională:

2010 – prezent: profesor de fizică la Colegiul Național „Gheorge Lazăr”, București

2010-  prezent:  ofițer de proiect, Direcția Managementul calității, Blocul Național Sindical

Responsabilități: Asigurarea implementării acţunilor legate de managementul şi dezvoltarea resurselor umane în cadrul AMPOSDRU, în conformitate cu cerinţele Regulamentelor Fondurilor Structurale şi ale Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1266/1999 privind coordonarea asistenţei acordate ţărilor candidate ; asigurarea unui nivel calitativ corespunzător al îndeplinirii funcţiilor delegate organismelor intermediare în cadrul procesului de coordonare a monitorizării funcţiilor delegate; asigurarea calităţii şi conformităţii documentelor elaborate în cadrul AMPOSDRU, în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de performanţă în valorificarea avantajelor ce derivă din accesarea Fondului Social European şi a Programelor PHARE; fundamentarea instrumentelor de raportare către Comisia Europeană cu privire la sistemele de management şi de control ale AMPOSDRU şi asigurarea conformităţii acestora cu prevederile Regulamentelor Fondurilor Structurale; Fundamentarea şi susţinerea poziţiei AMPOSDRU în cursul misiunilor de audit efectuate de serviciile de specialitate ale Comisiei Europene

 

2010 Consilier superior Direcția de coordonare FSE, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

2007-2010 Director al Direcției de coordonare FSE, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

2006-2007 Consilier superior, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

2005-2006 Şef de cabinet – Cabinet Secretar General Adjunct, Parlamentul României, Camera deputaților

2001-2005 Inspector Școlar General, ISMB

1999-2001 Director al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, București

1998-1999 Director adjunct al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, București

1990 – 1998 Profesor titular de fizică la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București

Comments