Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Istorie‎ > ‎

Prof. Florin CRISTESCU, grad didactic definitiv

Educație și formare:

  • Licențiat al Facultății de Istorie, Universitatea București (2006)

  • Masterat România în secolul XX, Universitatea din Bucureşti (2008)


Cursuri:

  • 2007: curs de formare în limba engleză organizat de British Council

  • 2008, 2009, 2010: Şcoala de Vară Sighet, organizată de fundaţia Academia Civică şi Fundaţia Konrad Adenauer, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  • Septembrie 2008 - noiembrie 2009: curs de perfecţionare în didactica predării istoriei comunismului românesc organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

Programe, proiecte, colaborări, simpozioane: colaborator al „Fundaţiei pentru perfecţionarea managementului educaţional Cronos”, Bucureşti, sector 1; participare la a II-a ediţie a Simpozionului Internaţional Interdisciplinar (Religie-Istorie-Literatură/Artă) cu tema „Comunicare prin credinţă în contextul interculturalităţii europene”, din cadrul proiectului educaţional „Şansele tale” organizat de MECT, ISMB (6.11.2008); redactarea unor suporturi de curs pentru elevii claselor având forma de învăţământ fără frecvenţă; organizarea unor excursii tematice la Mânăstirea Cozia, Complexul Muzeal de la Adamclisi, Castelul Bran, Mausoleul de la Mateiaş; comunicări cu tema „Dialog interconfesional” (2007-2009); realizarea unui parteneriat al Școlii Nr. 3 „Nicolae Titulescu” cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (2007-2009)

Responsabilități: pregătirea elevilor pentru concursuri specifice („Elev în perioada comunistă”, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, proiectul „Dialog între generații” prin intermediul site-ului www.memoria.ro, olimpiade de istorie); organizarea de întâlniri și conferințe cu participarea elevilor (Atelierul de studii moderne – Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; întâlnire cu profesorul academician Dinu C. Giurescu având ca temă «Viaţa cotidiană în perioada anilor ’50 »); profesor diriginte.

Hobby-uri: drumeții montane și muzica rock.
Comments