Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Istorie‎ > ‎

Prof. Rodica MIHĂILESCU, grad didactic I

Educație și formare


 • Licențiată a Facultății de Istorie, Universitatea București (1977)

 • Diploma de doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti cf. Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4198 din 29.09.2002. Tema: „Continuitate și discontinuitate în lumea greacă, între secolele XI-IX î. Hr.”


Cursuri

2010 - participarea la atelierul de lucru „O povste despre libertate”

2009 - 2010 - curs pentru perfecționarea în activitatea de metodist

2008 - specializare în predarea manualului pentru cursul „O istorie a comunismului”

2008 - atestat de formare continuă „Programul naţional de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (DeCeE)

2007-2008 - programul de iniţiere / perfecţionare / specializare pentru ocupaţia de formator

2006-2007- cursul de pregătire pentru predarea Holocaustului - Universitatea Babeş-Bolyai şi Institutul Moshe Carmilly

2004 -2005 - curs de Holocaust la Universitatea București - Centrul de studii iudaice „Goren Goldstein”

2001 – curs de mentorat sub egida MEC şi British Council

2001 – curs de mentorat sub egida MEC şi SNEE

1990 – examen pentru gradul I – media 10 (zece)

1986 – examen pentru gradul II- media 10 (zece)

1980 – examen de definitivat cu media 9,66

1977 – Dipomă de licenţă în istorie veche universală cu nota 10 (zece)


Programe, proiecte, colaborari, simpozioane:

 1. 2003-2005 paricipare la programul Comenius I „Să ne cunoaştem prin arte”;

 2. 2005-2008 participare la programul Comenius I „Tineri în imagini, imagini despre tineri“;

 3. 2009-2011 Comenius „Interacțiunea eveniment–istorie–literatură în societățile europene de-a lungul secolului XX”


 • 2005-2006 – consultanță și colaborare ca monitor cu Centrului Educaţia 2000+;

 • colaborare intermitenta cu Institutul de Arheologie si Institutul de Tracologie

 • participare la sesiunile de comunicari ale cadrelor didactice

 • participare la simpozionul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” in honorem The 85 th Birth Anniversary of Eugen Comșa cu lucrarea „Considerații în legătură cu tipologia și semnificația statuetelor Starcevo-Cris de pe teritoriul României”


Publicații

Marea colonizare greacă (indicaţii metodice) în SAI LXVII, Bucureşti, 2002

Geţi şi daci între cer şi pământ, în Magister 1, Craiova 2005

Greci şi autohtoni la gurile Dunării, în Magister 2, Craiova, 2006

Evoluţia politică la nord de Dunăre în secolele I î. Hr.-I d.Hr. în Anuarul Asociației Profesorilor de Istorie din România - filiala Bistrița-Năsăud, nr. 1/ 2006, Editura «Supergraph» Cluj-Napoca


Responsabilități:

 • șef de catedră

 • mentor - coordonator de practică pedagogică

 • metodist

 • în fiecare an membră în diverse grupuri de lucru din colegiu


Comments