Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Istorie‎ > ‎

Profesor Vasile PASCU, grad didactic I

Educație și formare:

·         Doctor în Ștințe istorice cu teza „Regimul totalitar comunist în România, 1945-1989”, calificativ cum laude, Facultatea de istorie a Universității București (2010)

·         Licențiat al Facultății de Istorie a Universității București (1979)

·         Licențiat al Facultății de Drept, secția Științe Juridice, Universitatea Bucrești (1988)

Cursuri:

·         Curs de formare pe probleme de evaluare – CCD București (2008)

·         Program de perfecționare Universitatea Bucureşti, MEC, ISMB (2005-2007)

·         Formator CCD – program de perfecţionare cu profesorii din municipiul Bucureşti: „Proiectarea didactică la disciplina istorie” (2003-2004)

·         Legislaţie şi management educaţional” – CCD București (2003-2004)

·         Program de formare „Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în  România” – Euro Clio, Educaţia 2000 + (2003)

·         Cursuri de pregătire  profesională, ştiinţifică şi metodică la disciplina istorie - Societatea de Ştiinţe Istorice, ISMB, MEC (2001-2002)

·         Managementul  educaţional” – ISMB, MEC (2001- 2002)

·         Program de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica  disciplinelor şcolare: proiectare didactică, evaluarea achiziţiilor elevilor, formare locală – MEC, Consiliul Național pentru Curriculum (2000 – 2001)

·         Evaluare didactică” – MEN, SNEE (1999-2000)

·         Program de iniţiere în calculatoare – ISMB, SNEE (1999-2000)

·         Program de perfecţionare pe probleme de programe şcolare – MEN, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (1997-1999)

·         Programul de perfecționare „Reforma educaţională”– CCD București, MEN, ISMB (1994-1996)

 

Experiență profesională:

·         2004 – 2011 - profesor de istorie Colegiul Naţional  „Gh. Lazăr”, Bucureşti,

·         1991 – 2004 - inspector de specialitate (istorie), ISMB

·         1990 – 1991 - profesor de istorie Colegiul Naţional „Gh. Lazăr”, București

·         1979 – 1990 - profesor de istorie la şcoli din jud. Dolj şi Craiova

 

Publicații: „Bacalaureat – pregătirea subiectelor”, Ed. Universitară, 2010; „Bacalaureat: subiecte şi soluţii”, Ed. Universitară, 2008; „Regimul totalitar în România”, 2 vol., Ed. Clio Nova, 2007; „Atlas didactic de istorie”, Ed. Universitară, 2006; „Istoria antică a românilor, Ed. Clio Nova, Bucureşti, 1998; „Istoria modernă a românilor”, Ed. Clio Nova, Bucureşti, 1996; „Atlas istoric didactic” (mai multe ediţii), 1997 – 2005.

 

Recenzii:

„Domnul Profesor Vasile Pascu a întocmit o interesantă lucrare – Regimul totalitar comunist în România, 1945-1989 în care, în două volume, în aproape 1000 de pagini, autorul oferă o bogată informaţie, multilateral orientată asupra unei jumătăţi de veac de istorie recentă. Această informaţie este întemeiată pe cercetarea lucrărilor de specialitate, a presei vremii, dar şi a unor surse de arhivă.

 Lucrarea este redactată într-un mod atractiv, ceea ce face lesnicioasă consultarea şi lectura sa. Este o carte utilă şi necesară pentru perceperea unei tematici foarte actuale, care poate oferi cadrelor didactice, ca şi şi elevilor, un material viu privind o problematică variată.”

(Acad. Dan Berindei, Vicepreşedinte al Academiei Române şi Preşedinte de onoare al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, 23 decembrie 2010)

 

„Departe de noi intenţia de-a şoca ori de-a modifica vreun clasament, dar, prin ampla sa monografie, Regimul totalitar comunist în România, 1945 – 1989, prof. Pascu VASILE rivalizează într-un fel cu N. Iorga. În mod precis, avem în vedere faptul că, asemenea antemergătorului celebru, care, singur, a realizat, cum prea bine se ştie, inimitabila-i Istorie a Românilor în zece volume (1936-1939). Aşadar, potrivit unui calcul simplu, cam tot atâta, dacă nu cumva chiar mai mult (?), decât au valorificat cândva zeci institute de cercetări istorice la un loc.

Sub acest unghi, prof. Vasile Pascu apare, netăgăduit, opozabil faimoasei Comisii Prezidenţiale Internaţionale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, gestionată de prof. Vladimir Tismăneanu, care în 2006, a finalizat controversatul Raport final asupra anilor 1945-1989, dar dispunând de un efectiv grozav şi în baza unor cheltuieli îndestulătoare. În vreme ce autorul Regimului totalitar... , singur şi fără nici un sprijin material sau moral din vreo parte, ne supune atenţiei un text consacrat tot epocii comuniste de la Bucureşti, net superior textului oficial menţionat. Faptul, netăgăduit, este greu de înţeles şi, tot astfel, de explicat, dar, în vreme ce prof. Vasile Pascu şi-a propus o istorie a epocii comuniste cuprinzând patru compartimente şi 23 de capitole, inclusiv o Cronologie şi Bibliografia, membrii Comisiei Tismăneanu, ambiţionând peste măsură, în stadiul actual al studiilor de specialitate şi al investigării arhivelor române şi străine, au realizat un mixtum compositum, ceva ce nu seamănă nici unui raport global şi obiectiv, dar nici istoriei care a fost de la 1945 la 1989...

Cartea prof. Vasile Pascu, este o istorie documentată şi care se citeşte cu plăcere şi interes, dedicată — aşa cum trebuia - tuturor acelora care, alături de părinţii săi, ..au pierit în luptă cu monstruozitatea ce a purtat unul din numele: comunism, bolşevism, totalitarism, «democraţie populară», «socialism cu faţă umană», toate la un loc însemnând barbarie (subl. lui P. V.)  (p. 5).”

(Prof. univ. dr. Gheorghe BUZATU – „Recenzii”  în Revista Academiei oamenilor de ştiinţă, 2009)

 

„Lucrarea Regimul totalitar comunist în România, 1945 - 1989 a domnului profesor Vasile Pascu – Colegiul Naţional Gh. Lazăr Bucureşti – este o lucrare deosebită în literatura de specialitate prin masivitatea sa – circa 1000 de pagini – şi prin sursele documentare şi bibliografice   folosite.

Analizând integral o perioadă recentă şi dificilă din istoria noastră naţională cartea menţionată se distinge prin acurateţea ştiinţifică şi echilibrul abordării evenimentelor analizate.

Limbajul deosebit de abordabil face lucrarea accesibilă cititorilor şi totodată convingătoare prin argumentele aduse în sprijinul afirmaţiilor conţinute. Teme ca Ideologia şi cultura în timpul regimului comunist au fost abordate mai puţin în literatura de specialitatea dar le regăsim în lucrarea domnului profesor foarte bine tratate şi documentate. Alte teme precum Politica externă a regimului comunist se bazează pe echilibrul abordări şi pe rigoarea documentării, astfel că orice afirmaţie este susţinută cu numeroase argumente şi documente   din perioada respectivă.    

        (Prof. dr. Vlad NISTOR, Decan al Facultăţii de Istorie, Bucureşti, decembrie 2010)

 

 

Hobby-uri: muzica, literatura, filmele.

Comments