Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb.franceză‎ > ‎

Profesor Aurelia TĂNASE, grad didactic I

Educație și formare:

  • Licențiată a Facultății de Limbi Romanice, Clasice și Orientale a Universitatii din București, specializare Limba franceză (1975)


Cursuri:

  • Management de Proiect, S. C. INFOEDUCAȚIA S.R.L. (2008)

  • Atestat de formare continuă a personalului didactic – „Integrare europeană și proiecte internaționale” CCD București, 2008

  • Ora de consiliere și orientare școlară”, CCD București, 2007

  • Tehnici de evaluare la limba franceză”, CCD București, 2007


Proiecte, programe, colaborări, simpozioane:

  • Stagiu de formare în cadrul proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci EDURAB - Dezvoltarea competențelor de predare din perspectiva dezvoltării durabile (Franța, 2010);

  • Participare cu lucrarea „Tehnici de traducere” la Simpozionul național Pluralismul valoric azi, în cadrul proiectului „Educație și instruire”, organizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, București, 2007;

  • Coautor la lucrarea „Trăim în România democratică”, în cadrul Simpozionului național organizat de CCD Dâmbovița, Târgoviște, 2007;

  • Participare la Sesiunea de comunicări organizată de CCD București, cu lucrarea „Educatorul – arhitect al sufletului de copil” (2007)

  • Coautor la lucrarea „Copiii și violența – metode de prevenție”, organizat de ISMB, 2008

Responsabilități: profesor coordonator al revistei de limba franceză a colegiului; profesor diriginte; coordonator al pregătirii elevilor participanți la concursuri naționale de creație (Premiul Dor de Eminescu la Concursul Național „Mihai Eminescu”, organizat de MedC, secțiunea traduceri în limba franceză – Sandu Andreea, 2007; Locul II și locul III pentru Popovici Cristina, respectiv Scrântee Sabina la Concursul de creație în limba franceză „Les grandes et les petites Papous”, organizat de Institutul Francez, 2008); pregătirea elevilor pentru olimpiada de limba franceză (mențiune la etapa națională – Sandu Andreea, 2007; premiul III la etapa națională – Stoica Irina Andreea, 2007; premiul I la etapa municipală – Buraș Diana, 2009)


Comments