Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb.franceză‎ > ‎

Profesor Roxana VELEANOVICI, grad didactic I, diploma „Gheorghe Lazãr”, clasa I

Educaţie şi formare:

 • Licenţiată a Facultăţii de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale, Universitatea București, Secţia limba francezã, (1975)

 • Absolventă a Liceului „Gheorghe Lazăr”, București (1971)


Cursuri de formare:

 • Stagiu de formare privind lectura imaginii organizat de Ambasada Franţei la Bucureşti, Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală, Asociaţia Cineaştilor din Ile de France în cadrul proiectului franco-român „Educaţia prin imagine”, 2009, 2010

 • Programul de specializare pentru ocupaţia de mentor organizat de S.C.INFO EDUCATIA S.R.L., 2009

 • Forumul „Innover en français” organizat de Ambasada Franţei la Bucureşti, 2007, 2008, 2009

 • Cursul acreditat „Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE )”, organizat MECI, CCD, 2008

 • Stagiul de abilitare DELF, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, 2009

 • Cursul de Management de Proiect, organizat de Centrul de Formare profesională INFO EDUCAŢIA, avizat de M.Ed.C. şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, 2008

 • Cursul „Filmul ca generator de dezbatere” organizat de Consiliul Britanic, 2008

 • Cursul de Formare Profesionalã pentru ocupaţia de formator, organizat de Centrul de Formare profesionalã INFO EDUCAŢIA, avizat de M.Ed.C. şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse 2007

 • Seminarul de formare privind aplicarea cadrului naţional de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională organizat de GNAC, 2006

 • Stagiu internaţional de formare a formatorilor privind „Îndrumarea studenţilor în stagiul de practică pedagogică şi a profesorilor debutanţi organizat de Centrul Regional Francofon al Europei centrale şi orientale (CREFECO, OIF), IUFM – Montpellier, MEdC, 2006

 • Curs de abilitare curriculară, organizat de ISMB, 2003, 2000

 • Curs de formare a mentorilor în cadrul Proiectului de consolidare Presett organizat de CCD, 2000

 • Cursuri FLE, Universitatea Aix-en-Provence, Franţa,1990

Programe, proiecte europene:


 • Expert tutor în cadrul proiectulul strategic „Antreprenoriat şi cetaţenie activã” – Platforma digitalã interactivã pentru viitorul elevilor de liceu” în cadrul priectelor strategice POSDRU, 2009 - 2011

 • Coordonator al Proiectului franco-român „Educaţia prin imagine” organizat de Ambasada Franţei la Bucureşti / Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturalã, 2009 - 2011

 • Participant la Proiectul EDURAB în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Leonardo da Vinci, Franţa, 2010

 • Coordonator al proiectului şcolar multilateral Comenius « Interacţiune evenimente istorice – literaturã de-a lungul secolului XX » cu parteneri din Cipru, Polonia, 2009 - 2011;

 • Coordonator al proiectului şcolar Comenius 1 „Imagini ale tinerilor / Tineri în imagini ” cu parteneri din Belgia, Cipru, Franţa, Letonia, 2005 - 2008

 • Coordonator al proiectului şcolar Comenius1 „Comunicarea prin arte” cu parteneri din Austria, Franţa, Italia, 2000 - 2003

 • Coordonator al Schimbului educativ organizat între Colegiul Naţional “ Gheorghe Lazăr ”, Bucureşti şi Liceul „Jean Monnet ”, Joué-les-Tours, Franţa, 1990-2009


Colaborări:

 • Coordonator al echipajului Colegiului Naţional „Gheorghe Lazãr” laureat al concursului « Être Enfant en Europe au XXIe siècle » organizat de Institutul Francez din Bucureşti şi ISMB, 2004

 • Concursul de limbã şi civilizaţie francezã « Kangorou francophone » iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Fundaţia pentru Integrare Europeanã Sigma

 • « Spring Day in Europe / Ziua primăverii europene », ediţia 2004, 2006

 • Programul « Să construim o Europă cu şi pentru copii » organizat de ISMB şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti sub patronajul Prefecturii Municipiului Bucureşti cu prezentarea proiectelor europene pe care le coordonez – mai, 2006

 • Proiectul « Europa în şcoalã » organizat de ISMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, 2006 – 2007

 • Organizarea întâlnirii elevilor de clasa a XII a cu reprezentanta Universitãţii de Ştiinţe Politice, Dijon, Franţa, la cererea Ambasadei Franţei la Bucureşti, martie, 2007, 2009

 • Colocviul Francofon « BUCAREST – QUEBEC » organizat de Şcoala Centrală, 2007

 • Săptămâna Socrates – Leonardo da Vinci cu expoziţia de fotografie « Proiecte europene desfăşurate în şcoalã » şi o activitate de diseminare pentru coordonatorii de proiecte din sectorul 5, 2007

 • Organizarea întâlnirilor dintre reprezentanţii Facultăţii de Inginerie, filiera francofonă din cadrul Institutului Politehnic, Bucureşti şi elevii claselor a XII a în scopul orientării profesionale, martie, 2006, decembrie, 2007, martie, 2008

 • Ziua Francofoniei (anual)

 • Ziua internaţionalã a limbilor europene (anual)

 • Vizita de studiu nr. 324 « La carrière de proviseur dans l’enseignement », Programul de Învăţare permanentã finanţat de Comisia European şi gestionat de CEDEFOP, oct. 2008 (membru al echipei de organizare)

 • Concursul « Quiz sur la francophonie » organizat in parteneriat, martie 2009


Simpozioane:

 • Simpozionul « Comunicare şi Informare » organizat de cercul metodic al profesorilor de informaticã la nivelul ISMB cu lucrarea « Comunicarea – obiect şi modalitate de lucru în derularea proiectelor europene », 2006

 • Simpozionul « Informare şi comunicare » cu prezentarea proiectului şcolar Comenius « Imagini ale tinerilor / Tineri în imagini », 2007

 • Simpozionul naţional « Copiii şi violenţa – metode de prevenţie » organizat de MECT, ISMB, Asociaţia învãţãtorilor din România, 2008

 • Simpozionul « Informare şi comunicare », 2009


Publicaţii

 • articolul „La dimension européenne de l’Ecole de Gheorghe Lazăr”, Le Messager, Revue de l’Association Roumaine des professeurs de français, nr. 1, nov. 2009, pag. 13

 • Ghidul de rezolvare a subiectelor pentru disciplina Limba Franceză, Bacalaureat 2007, Editura Humanitas Educaţional, 2007

 • Ghidul pentru pregãtirea examenului de bacalaureat – Limba franceză, Editura Humanitas Educaţional, 2009

 • « Top français – exerciţii de gramaticã şi teste », ediţia a 2-a revizuită, 2006, Editura Sigma

 • Broşura editată pentru concursul « Kangourou linquistique », 2005, Editura Sigma

 • Prince Charmant des Larmes“ de Mihai Eminescu, traducere în limba franceză, Ed. Junior, 2002

 • « La Belle et la Bête », ediţie bilingvă , Editura Junior, 2001

 • « Jeux de mots », vocabular tematic, auxiliar didactic, Editura Junior, 1995,1997

 • Fotoliul blestemat“, de Gaston Leroux, traducere în limba română, Editura Junior, 1994

 • Piraţii de la Câinele galben“, de Pierre MacOrlan, traducere, în limba română, Editura Junior, 1994

 • Copacul albastru/L’arbre bleu” de Jean – Louis Maître, ed. bilingvă, Editura Junior, 1994

 • Basme / Contes”, de Charles Perrault, ed. bilingvă, Editura Junior, 1994

Responsabilităţi profesionale:

Mentor (1990 – prezent); Profesor metodist la nivelul Sectorului 5 (1998 – prezent); Membru fondator al Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Franceză şi membru al primului Comitet Director Naţional (1990); Membru al comisiilor de specialitate / olimpiade locale, municipale, naţionale / de admitere în învăţământul superior; Membru al Comisiei Naţionale de specialitate (1999 – 2010); Membru al Comisiilor Centrale de Corectare şi Evaluare ale Olimpiadelor Naţionale de Limbi Romanice – limba francezã (2002 – 2010); Membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor la etapele pe şcoalã, sector, judeţ / municipiu şi etapa naţională ale Olimpiadei de Limbi romanice – limba francezã (2001 – 2010); Membru al comisiei de elaborare a subiectelor la limba franceză pentru concursul de admitere în învăţământul superior organizat de Academia de Poliţie, Facultatea de Drept, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 2006, 2010; Membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru disciplina limba franceză pentru Examenul de Bacalaureat 2007, 2008, 2009 în cadrul CNCEIP; Organizator al activităţilor privind Francofonia, al întâlnirilor cu membrii Ambasadei Franţei la Bucureşti, Institutul Francez, AUF, universităţilor franceze care îşi prezintă oferta educaţională în cadrul liceului; Formator - Cursul acreditat „Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice „(DeCeE), organizat de MECI, CCD pentru profesorii de limba franceză din Municipiul Bucureşti, 2009; Realizator şi prezentator TV – Cursul de limba francezã, TVR, 1994 - 1995

Comments