Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb.germană‎ > ‎

Profesor Ileana IONESCU, grad didactic I

Educaţie şi formare:


 • Licenţiată a Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti, specializarea limba și literatura germană - limba și literatura engleză (1983)

 • Masterat în Management educațional, SNSPA (2005)


Cursuri:

 • Structură și metodă în predarea limbii germane”, Institutul Goethe, București (1995)

 • Metodică, cultură și civilizație”, Ministerul Culturii, Viena (1997)

 • Inițiere în tehnologia informației și a comunicației”, CCD, București (2001)

 • Curs de formare managerială”, MEC (2002)

 • Management de formare și proiectare”, Institutul Goethe, Sofia, sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (2003)

 • Curs de formare a directorilor și cadrelor de control, Dillingen, Germania, Institutul Goethe (2004)

 • Elaborare de proiecte”, Freiburg, Germania (2004)

 • Management școlar”, Centrul pentru dezvoltare curriculară și studii de gen FILIA, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice (SNSPA) (2003-2004)

 • Manager XXI” (2006)


Programe, proiecte, colaborări:

 • Participare la Serviciul de Schimburi pedagogice, Zierenberg, Germania (1993)

 • Seminar pentru promovarea limbii germane în sud-estul Europei, Institutul Goethe, Sofia, sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (2002)

 • Elaborare de teste și itemi de evaluare la concursuri școlare, Institutul Goethe, Zagreb (2003)

 • Colaborare la elaborarea curriculumul național pentru limba germană, MEC (2002-2007)

 • Participare la programul „In-service training”, work-shop european în colaborare cu Consiliul Europei, Praga, Cehia (2005)

 • Seminar „Descoperă limba germană”, Mannheim, Germania (2009)

 • Proiectul Interlingua (2008-2010) organizat în colaborare cu British Council, Kulturkontakt Austria şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, un proiect despre multiculturalitate şi multilingvism în predarea limbilor străine


Responsabilități: Inspector de specialitate, ISMB (2002-2010); organizarea și desfășurarea diferitelor etape (județene, naționale și internaționale) ale olimpiadelor de limba germană; organizarea cursurilor de formare a profesorilor de limba germană la nivel local; organizarea comisiilor de elaborare a subiectelor pentru examenele de testare pentru clasele bilingve (clasa a IX-a), organizarea examenelor de competențe profesionale; participarea ca membru în comisii de examene etc.


Hobby-uri: pian, schi.


Comments