Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb.latină‎ > ‎

Profesor Monica Adriana IONESCU, grad didactic I

Educație și formare:


 • Doctor în Filologie al Universității din București, specializarea Literatură Universală și Comparată cu teza Poetica teatrului ionescian – O perspectivă comparatistă (2004);

 • Licențiată a Facultății de Litere, specializarea limba și literatura română – limba și literatura latină, Universitatea București (1993); potrivit Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, art. 18 (3): „Diplomele absolvenților de învățământ cu durata de 5 – 6 ani sunt de drept echivalente cu diplomele master”.


Cursuri: Tehnici inovative în evaluare – Limba Română, CCD – 2009; Didactica Limbii Latine (10 credite), CCD, 2008; MANAGEMENT EDUCAȚIONAL (90 credite), CCD, 2008; Integrare Europeană și Proiecte Internaționale (25 credite), CCD, 2008; MANAGEMENTUL CALITĂȚII – AUTOEVALUARE INSTITUȚIONALĂ, CCD, 2008; Formare de mentori pentru practica pedagogică, organizat de British Council București, ASMERO și Universitatea București (2008-2009); TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIEI (TIC), CCD – 2007; Consiliere și orientare școlară (30 credite), CCD, 2007; Ora de consiliere și orientare școlară, CCD, 2007; Aplicarea noului curriculum la limba latină, CCD, 2006; Strategii și forme de evaluare aplicabile la limba și literatura română, CCD, 2005;


Colaborări:

 • membră a Societății de Studii Clasice din Romania (din februarie 2008)

 • membră ASMERO (Asociatia Mentorilor din Romania) la specialitățile Română – Latină (din ianuarie 2010)

Simpozioane:

 • Participare cu lucrarea Catullus – între agonie și extaz la Sesiunea de comunicări științifice ale profesorilor de limba și literatura latină, organizată de ISMB (2009);

 • Participare cu lucrarea Moartea lui Cicero și a lui Seneca din perspectiva lui Titus Livius, respectiv Tacitus la Sesiunea de comunicări științifice cu tema Toate-s vechi și nouă toate, organizată de ISMB, CCD și Colegiul Național „Mihai Eminescu” (2009);

 • Comunicare cu tema Mentoratul și obstacolele, la Conferința Națională a Mentorilor, organizată de British Council, ASMERO și Universitatea București (2009);

 • Participare cu lucrarea Pactul autobiografic la Sesiunea de comunicări științifice „Antichitate și Modernitate”, organizată de ISMB și de CCD (2006)


Publicații: cotraducător al cărții Pactul autobiografic de Philippe Lejeune, Editura Univers, Bucuresti, 2000 (partea I – Pactul autobiografic; partea a III-a – Autobiografie și istorie literară și Postfața); colaborator la Dicționarul Enciclopedic, vol. II, Editura Enciclopedică, București, 1996; Precursori ai teatrului ionescian, în revista Secunda Verba, nr. I, București, 1999 , p. 31-32 (coautor); Să dormi, să mori în fața oglinzii, revista CUVÂNTUL, București, nr. 12 (342) – decembrie 2005, p. 20.


Responsabilități: De la 1 septembrie 1996 până în prezent – profesor titular pe Catedra de limba latina de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, în urma concursului cu probe scrise din data de 22 iulie 1996.


 • În anul școlar 2010 – 2011 am în încadrare 13 ore de limba latină, o oră – Poetica greacă și latină (curs opțional) și 4 ore de literatură universală.

 • În anii trecuți am predat următoarele discipline: limba latină, teoria literaturii, limba și literatura română, Poetica greacă și latină (curs opțional), literatură universală.

 • În perioada 1998 – 2001 am condus cenaclul EURESIS și cercul interdisciplinar de Teoria Literaturii. De asemenea, am coordonat un volum colectiv de versuri (ale elevilor) editat pe Internet: EURESIS 2001.


Comments