Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb. și lit. română‎ > ‎

Profesor Anca ROMAN, grad didactic I

Educație și formare

·         Doctor în Filologie cu teza „Limina sau O istorie a paratextului în proza narativă românească” (2004), calificativ magna cum laude, Școala doctorală a Universității București

·         Master în Istoria limbii române (1996)

·         Licențiată a Facultății de Litere, Universitatea București, specializarea limba și literatura română – limba și literatura franceză (1995)

·         Liceul Pedagogic Ploiești (1990)

Cursuri: Designer instrucțional (S.C. Info Educația SRL, Iași / 2011); Formator (Faxmedia Ploiești / 2011); Program național de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din Învățământul Preuniversitar / 2009), Mentor (S. C. Info Educația SRL, Iași / 2009), Titularizare 2010 (CCD și ISMB, 2010), Ora de consiliere și orientare școlară (CCD / 2007)

 

Programe, proiecte, colaborări, simpozioane: participare la proiectul-concurs pentru liceeni CinemAddicts (Cinemateca Română în colaborare cu Revista Tabu, 2012-2013); participare la stagiile/ de formare și la proiectul „Education à l’image” (Societatea Culturală NexT în parteneriat cu Ambasada Franței la București, 2012-2013, 2011-2012); participare la COMENIUS Project Meeting „Tools and Information: thru Media to Education”, București, 2012; participare cu lucrarea „Ambulanța falsă care răpește copii pentru organe. Studiu asupra legendelor urbane actuale” la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Eugen Lovinescu” (Colegiul „C. Negruzzi” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Al. I. Cuza din Iași, 2012); organizarea în Colegiul Național „Gh. Lazăr” a proiectului Parlamentului European „Back to school” (2012); participare la activitățile derulate în cadrul proiectului „Tourism and Travel” (partener: Lincoln Christ’s Hospital School, Marea Britanie, 2012); participare cu lucrarea „«Ordinea cuvintelor». Discurs poetic și discurs procedural la Nichita Stănescu” la Sesiunea regională  de referate și comunicări științifice pentru profesori (Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității București, ISMB, CCD București și USR (2011); participare la acțiunea de informare asupra campaniilor pentru protecția mediului desfășurate de Organizația Greenpeace la nivel național și internațional (2011); profesor implicat în campania umanitară „Never be alone” (aprilie-decembrie 2011); membru în echipa de organizare și în juriul Concursului național de literatură: Imagine și miraj în oglinda adolescenței (2011); organizator și coordonator al proiectului interregional „Valori, practici și norme ale jurnalismului de calitate”, în parteneriat cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov (2011-2012); participare la proiectul Ziua Elevului (2012, 2011); stagiu de formare în cadrul proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci EDURAB - Dezvoltarea competențelor de predare din perspectiva dezvoltării durabile (Franța, 2010); participare la proiectul Interlingua (KulturKontakt Austria și British Council, 2008-2010); participare la Simpozionul de didactică modernă „Marcela Peneș” cu tema Educația pentru dezvoltarea creativității (2010); organizator în Colegiul Național „Gh. Lazăr” al Festivalului Internațional Primăvara Poeților, în colaborare cu USR (2008, 2009); participare la conferința „Școala așa cum este” (Centrul EDUCAŢIA 2000+, sub egida UNICEF / 2009); membru în comisia de organizare a acţiunii Lecţia de citire / CĂRŢI DESCHISE, UŞI DESCHISE de către Organizația Salvaţi copiii şi Global Campain For Education, pe data de 12 mai 2009, în Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, invitată – scriitoarea Cecilia Ştefănescu; membru în juriul de evaluare al Festivalului Internațional „Lucian Blaga” (CCD Alba și IȘJ Alba, 2007); participare la proiectul Europa în școală (ISMB, 2006-2007); referent științific la Manualul de limba și literatura română pentru clasa a XI-a, București, Editura Corint, 2006; participare la Colocviul Catedrei de Limbă Română a Facultății de Litere, Universitatea București (2005); proiectul Însuşirea activă a rolului de cetăţean. Dezbaterile deliberative în şcoală, Universitatea Soederton din Suedia (2004); colaborare permanentă cu Facultatea de Litere pentru coordonarea practicii pedagogice a studenților în calitate de profesor mentor; membru ANPRO etc.

 

Publicații:

Articole: Hic incipit narratio... O strategie a fictivizării în „Limba și literatura română”, București, anul LIV, vol. I-II, 2012, pag. 40-52; Criza lecturii, lectura crizei (anchetă), în „Luceafărul”, nr 38 (1018), decembrie 2011, pag. 12;  Mască şi clonă. Despre atitudinile parodiei în Familia, Oradea, Seria a V-a septembrie 2009, anul 46 (147) / Nr. 9 (526), pag. 100-106; Limba română de iarnă, în Observator cultural, Bucureşti, anul VIII, nr. 147 / 10-16, ianuarie 2008, p. 32; Discursuri magice. Pragmatica descântecului, în „Limba şi literatura română”, Bucureşti, anul XXXV, 2006; nr. 3-4, p. 27-29; recenzie la lucrarea Limba şi literatura română în teste de evaluare: clasele IX - XII de Daniela Dumitrescu (coord.), Piteşti, Editura Paralela 45 în „Limba şi literatura română”, Bucureşti, anul  XXXV, 2006; nr. 3-4, p. 93-94; Mihai Eminescu: Sonet I, Sonet III, în „Limba şi literatura română”, Bucureşti, anul XXXV, nr. 1, 2006, p. 31-33; „Parantezele” discursului narativ, în „Limba română: aspecte sincronice şi diacronice”, coord. Gabriela Pană-Dindelegan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 413-418; recenzie la lucrarea Limba şi literatura română. Concepte operaţionale. Teste pentru examenul naţional de bacalaureat de Florin Ioniţă, Gh. Lăzărescu, Adrian Săvoiu, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas Educaţional, 2005, în „Limba şi literatura română”, Bucureşti,  anul XXXV, nr. 3, 2005; Tipologia şi evoluţia titlurilor în proza narativă românească, în „Limba şi literatura română”, Bucureşti, anul XXXIV, nr.1, 2005, p. 20-27; Literatura şi reţetele, în „Limbă şi literatură”, Bucureşti, anul XLIX, vol. III-IV, 2004, p.79-84; Paratext şi structură narativă, în „Limbă şi literatură”, Bucureşti, anul XLIII, vol. II, 1998, p. 5-11

 

Cărți și auxiliare didactice:

Teste pentru Concursul Școlar Național de Competență și Performanță ComPer: Limba și literatura română, clasele V-VIII, Etapa I, Pitești, Editura Paralela 45, 2012 (coordonator); Limba și literatura română. Evaluarea Națională 2013. Noțiuni teoretice și 50 de teste rezolvate (ediție nouă, Editura Paralela45, 2012 (coautor); Limba și literatura română, caiet de vacanță pentru clasa a V-a, București, Editura Booklet, 2012, 2013 (coautor); Teste-grilă pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept: limba română & economie Pitești, Editura Paralela 45, 2009, 2010, 2011 (coautor); Limba și literatura română. Evaluarea națională 2011. Noțiuni teoretice și 50 de teste rezolvate, Pitești, Editura Paralela 45, 2010  (coautor); Limba și literatura română. Evaluarea națională 2010. Noțiuni teoretice și 40 de teste rezolvate, Pitești, Editura Paralela 45, 2009 (coautor); Limba şi literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VIII-a, semestrul al II-lea, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, 2009; Limba şi literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VIII-a, semestrul I, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 2008; Limba şi literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VII-a, semestrul al II-lea, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, 2009; Limba şi literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VII-a, semestrul I, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 2008 (coautor); Limina sau O istorie a paratextului în proza narativă românească, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; Manual de limba şi literatura română, clasa a X-a, Şcoli de Arte şi Meserii, Bucureşti, Editura Corint, 2005 (coautor); Manual de limba şi literatura română, clasa a IX-a, Şcoli de Arte şi Meserii, Bucureşti, Editura Corint, 2004 (coautor); Aspecte ale morfosintaxei pronumelui personal în aromână, Târgovişte, Grupul Editorial Bibliotheca & Pandora-M, 2002

 

Referințe critice:

            „Cartea Ancăi Davidoiu-Roman [Limina...] se înscrie în aria celor mai noi cercetări din domeniul lingvisticii, orientate spre pragmatică. Bazată pe o fundamentare teoretică de bună calitate, cuprinzând o bibliografie cu cele mai importante contribuţii în domeniu, autoarea a realizat prima monografie ştiinţifică privind paratextul în proza narativă românească. Autoarea a parcurs întreaga literatură română în proză, de la cronicari la postmodernişti, identificând diferitele aspecte ale paratextualităţii.”

            „[...] partea rezervată discursului parantetic, întru totul originală, arată că autoarea a împins cercetarea mai departe şi, cu multă ingeniozitate şi minuţiozitate, a analizat aceste relaţii, atât de mobile şi de fluide, care se stabilesc între autor şi lector – o minunată complicitate între două subiectivităţi, deopotrivă creatoare.”

            „Stilul elegant şi impecabil face lectura atractivă, iar ilustrarea întregii literaturi române prin titluri, predoslovii şi inserţii parantetice reprezintă o abordare extrem de interesantă a unor aspecte importante ale textualităţii.”

(Ecaterina Mihăilă, în „Limbă şi literatură”, anul LI, vol. I-II, pag. 130-132, 2006)

 

Responsabilități: manager al proiectului de rebranding al Revistei LZR; profesor coordonator al Revistei LZR; șef al Catedrei de limba și literatura română între 2006-2008; propunător de subiecte în cadrul Olimpiadei de limbă, literatură română și comunicare, faza pe școală; membru în comisiile de evaluare în cadrul examenelor de evaluare națională, bacalaureat, olimpiadă – faza pe școală / sector/ municipiu; participarea și organizarea de evenimente în colegiu; îndrumare și coordonare a elevilor pentru participarea la diverse proiecte și competiții școlare; profesor diriginte.

 

Autoportret necenzurat: îmi plac diminețile urbane, cafeaua cu aromă de scorțișoară, cărțile care vorbesc despre mine, crinii, gările și nestările, ninsoarea, Leonard Cohen, marea, poezia, mirările, vechii greci, casele acoperite de iederă,  nu reușesc să îngrijesc nicio floare în ghiveci și cred, la fel cu Gaston Bachelard, că numai în zilele fericite lumea e comestibilă.Comments