Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb. și lit. română‎ > ‎

Profesor Angela APETREI, definitivat

Educaţie şi formare:

Licenţiată a facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dunitru Stăniloae”, secţia Litere – Limba şi literatura română, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (2001)

Cursuri de formare: înscrierea la gradul didactic II, organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti

Programe, proiecte, colaborări, simpozioane: Conferinţa internaţională Educaţie şi cercetare în context European, Praga, Cehia, 17.12. – 24.12 2009; Simpozionul naţional Strategii moderne, calitate, perfecţionare, formare continuă, Ediţia a II-a, 14 – 15 mai 2010, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Casa Corpului Didactic Olt

Publicații: I.L.Caragiale, fantasticul – cauze şi trăiri, în Caragiale în conştiinţa oamenilor şcolii, Iaşi, Editura Samia, 2003; Apariţia lumii în cosmologia creştină şi în viziune artistică, în revista Eco+, nr. 1, Iaşi, 2010

Responsabilități: membru în echipa proiectului Revista LZR, propunător de subiecte în cadrul Olimpiadei de limbă, literatură română și comunicare, faza pe școală; membru în comisiile de evaluare în cadrul examenelor de evaluare națională, bacalaureat, olimpiadă – faza pe școală / sector/ municipiu; participarea și organizarea de evenimente în colegiu; îndrumare și coordonare a elevilor pentru participarea la diverse proiecte și competiții școlare; profesor diriginte.


Comments