Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Lb. și lit. română‎ > ‎

Profesor Nicolae SCURTU, grad didactic I

Educaţie şi formare:

 • Doctor în Filologie al Universității București, cu teza: Reviste literare conduse de Mihail Dragomirescu între anii 1895–1935. (1999)

 • Licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia Română-Maghiară, din Bucureşti (1978)


Programe, proiecte, colaborări, simpozioane:


Proiecte: Cercetări literare – Scriitori nemţeni [2000-2005], volumele 1-15; Cercetări literare – Scriitori dâmboviţeni [2005-2010], volumele 1-10.


Colaborări: Am colaborat la următoarele reviste şi ziare: Ateneu (Bacău), Tomis (Constanţa), Cronica (Iaşi), Viaţa Românească, Manuscriptum, Revista Bibliotecilor, Revista Arhivelor, România literară, Jurnalul literar, Revista de Istorie şi Teorie Literară, Jurnalul literar (Oneşti), Scânteia tineretului, Săptămâna culturală a Capitalei, Luceafărul, Almanahul revistei „Flacăra“, Suplimentul literar şi artistic al Scânteii tineretului, România liberă, Românul, Ecart, Universul, Dimineaţa, Vremea, Cronica Română, La Tazlău (Piatra Neamţ), Litere (Târgovişte), Lumea militară, Tricolorul (Toronto – Canada), Luceafăr nou (Viena), Almanahul Parohiei Române din Viena, Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, Revista noastră (Focşani), Vlăstarul şi Speranţe.


Membru în colegiul de redacţie al revistelor: Litere (Târgovişte) şi Lumea militară (Bucureşti) şi colaborator permanent la revista România literară.


Publicații: 1550 de articole de istorie şi critică literară; cărţi şi contribuţii de istorie literară:


 • Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. I (2007)

 • Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. II (2008)

 • Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. III (2009)

 • Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. IV (2010)

 • Ion Stăvăruş şi contemporanii săi (2008)

 • G. Călinescu ~ Scrisori şi documente (1979) – 310 p. + iconografie.

 • Eugen Lovinescu ~ Scrisori şi documente (1981) – 392 p. + iconografie.

 • Ion Barbu în corespondenţă (1982) – 340 p + iconografie.

 • Dumitru Cosma ~ Inscripţii pentru steaua din Bethleem (1994) – 16 p + ilustraţii de Constantin Piliuţă.

 • Nicolae Peligrad ~ Poezii (1996) – 34 p.

 • Eminescu văzut de gruparea literară „Meşterul Manole“ (1997) – 32 p.

 • Mia Frollo ~ Însemnări despre monseniorul Vladimir Ghica (1999) – 24 p.

 • Sandu Teodor ~ Colindul neamului (1999) – 24 p.

 • Ion Simionescu – Piatra Neamţ (2002) – 14 p.

 • Mihail Dragomirescu ~ Viaţa lui Isus (2008)

 • Ion Stăvăruş, Scrieri, I, Istorie literară, 2010

Comments