Personal‎ > ‎Profesori‎ > ‎Matematică‎ > ‎

Profesor Tudor DĂNEȚ, grad didactic I

Educație și formare:

Licențiat al Facultății de Matematică, Universitatea București (1993)

Cursuri:

  • Cursuri de perfecţionare organizate de Universitatea Bucureşti, în vederea susţinerii examenelor de definitivat (1995), grad didactic II (1999), grad didactic I (2003)

  • Curs „Polinoame simetrice”, CCD București, (1995)

Programe, proiecte, colaborări:

  • Reprezentarea Colegiului Național „Gh. Lazăr” la întrunirea membrilor Alianței Colegiilor Centenare din România, Iași, noiembrie 2010


Publicații: „Matematică. Exerciții și probleme”, clasa a X-a, Editura Niculescu, 2009 (coautor); „Matematică. Exerciții și probleme”, clasa a IX-a, Editura Niculescu, 2008 (coautor); „Probleme cu matrice” în revista Speranțe (2000); „Soluții la problemele date la concursurile de admitere în învățământul superior” (1996, 1997, 1998, 1999, 2000); „Teste de evaluare a cunoștințelor” (clasele IX-XII), coord. O. Mateescu, M. Chiriță, Editura Paralela 45, 1999 (coautor)

Responsabilități: membru în comisia de organizare a olimpiadei de matematică; profesor evaluator la olimpiade, examene și concursuri; membru în Consiliul de Administrație al colegiului; șeful Catedrei de matematică între 2000-2007


Comments