Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Colegiul National Gheorghe Lazar si Edu Apps SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: educatie si cultura.
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare gestiunii scolaritatii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea gestiunii informatizate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
Colegiul National Gheorghe Lazar.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de 
Colegiul National Gheorghe Lazar si Edu Apps SRL
□ DA □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul
Colegiului National Gheorghe Lazar. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în SUA sau/si Europa, în vederea prelucrării informatice prin intermediul programului ADMA, funcțional pe platformă de tip Cloud Computing cu High Replication Datastore (HRD).
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________ 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.